Nyhet - 08.02.2013 klo 10.00

Tidningen Pam 2/2013: Monopolet som inte ger heltidsjobb

85 procent av Alkos anställda jobbar deltid. Bolaget, som är statsägt och saknar konkurrenter, har mer deltidsanställningar än butikskedjorna som tävlar om kunderna.

85 procent av de anställda vid det statsägda monopolbolaget Alko jobbar deltid. Bolaget själv ger en mer förskönad och missvisande bild av läget. Enligt årsberättelsen är nätt och jämnt hälften av personalen deltidsanställd, eftersom bolaget räknar alla som har minst 30 timmars kontrakt till heltidsanställda. Enligt kollektivavtalet är endast de som gör 37,5 timmar heltidsanställda.

Huvudförtroendeman Jukka Höttönen ser åtminstone inga ekonomiska skäl till deltidsanställningarna, eftersom bolaget saknar konkurrenter. Sprit är relativt lättsålt och inom landets gränser finns inga konkurrenter.

De vanliga butikskedjorna konkurrerar om kunderna, men till och med i dem jobbar färre deltidsanställda än i Alko.
Alko har inte gett uppgifter om till exempel hur länge bolaget haft så här stor andel deltidsanställda. PAMs 1 vice ordförande Jaana Ylitalo delar samma uppfattning som huvudförtroendemannen, nämligen att den ekonomiska krisen på 1990-talet inverkade. Krisen ledde till att butikerna med betjäningsdiskar blev självbetjäningsbutiker och då minskade Alko på personalen och omgjorde heltidsanställningar till deltid.

Många Alkoanställda gör mertidstimmar regelbundet, men det är ändå svårt att få timantalet uppdaterat i arbetsavtalet.

PAMs målsättning är en lagförändring som skulle förplikta arbetsgivaren att i första hand erbjuda heltidsjobb och motivera deltidsjobb. Den nuvarande praxisen gör det lätt för arbetsgivaren att anställa många på deltid och att slinka undan skyldigheten att erbjuda mertidsarbete.

Läs mer i tidningen  Pam 2/2013 som också finns som e-tidning. E-tidningen har också svenska sidor.

 

 

uutisen-teksti: Tuomas Lehto

 

Senaste

Mest lästa