Nyhet - 23.12.2016 klo 09.00

Tidningen Pam 15/2016: Deltidsarbetare gynnas av nytt system

Tarja Parviainen. Bild: Mikko Makkonen

Tarja Parviainen. Bild: Mikko Makkonen

Söckenhelgsledigheterna blir vid årsskiftet årssemestersystem i handelsbranschen.

Förändringarna i enlighet med konkurrenskrafts­avtalet börjar träda i kraft i olika branscher vid årsskiftet. I handeln gäller den största förändringen söckenhelgerna: det gamla systemet ersätts av ett nytt årssemestersystem, såvida man inte överenskommit om annat i företaget.

I fortsättningen förkortar söckenhelgerna inte arbetstiden och några förkortningsersättningar för söckenhelger utbetalas inte. Däremot förtjänar arbetstagaren en årssemesterdag per utförda 220 arbetstimmar. De kan uppgå till högst 6,5 dagar per kalenderår, medan­ en heltidsarbetande tidigare i medeltal kunde räkna med 8,4 lediga dagar beroende på vilken veckodag helgerna inföll. Orsaken­ till förändringen är att konkurrenskraftsavtalet kräver en förlängning av årsarbetstiden.

Också övertids- och extra arbetstimmar räknas som arbetstimmar. Därför kan en deltidsarbetande gynnas av förändringen: om du utför fler arbetstimmar än vad som är inskrivet i ditt arbetsavtal kan du också få fler lediga dag­ar än tidigare.

– Hos oss skedde förhandlingarna i god anda och alla arbetstagare övergår nu till årssemestersystemet. Man har också arrangerat utbildning för förmännen, berättar huvudförtroendeman Seija Jaatinen vid Pohjois-Karjalan osuuskauppa (PKO) – Norra Karelens andelshandel.

– Vi har många deltids­arbet­­ande och för dem är systemet en fördel, säger Jaatinen.

Tarja Parviainen har ett arbetsavtal med Sokos i Joensuu på 30 veckotimmar och hon förhåller sig positivt till systemet.

– Hos oss vill en stor del av gänget ha extra arbetstimmar och det får vi också. Många har ett lågt antal timmar i sina arbetsavtal.

Läs mer i tidningen Pam 15/2016.

 

 

uutisen-teksti: Tuomas Lehto

 

Senaste

Mest lästa