Nyhet - 18.12.2015 klo 09.29

Tidningen Pam 15/2015: Bättre ledarskap istället för tvångslagar

Bild: iStockphoto

Bild: iStockphoto

PAMs medlemmar har helt andra förslag på hur produktiviteten ska förbättras än tvångslagarna, som landets regering driver.

PAM frågade i en enkät till sina medlemmar hur produktiviteten på arbetsplatserna kan förbättras. Frågan är aktuell, eftersom arbetsmarknadsparternas förhandlingar om ett samhällsfördrag strandade. Det gjorde att tvångslagarna, som bland annat skär i sjuklönerna och semesterpengen, har framskridit. En övervägande majoritet av PAM-medlemmarna anser att regeringens planerade åtgärder inte förbättrar produktiviteten.

– Regeringens tvångslagar får ett förkrossande mottagande av PAM-medlemmarna, konstaterar PAMs expert inom intressebevakning Sirpa Leppäkangas.

PAM-medlemmarna skulle förbättra konkurrenskraften genom bättre ledarskap och genom de anställdas delaktighet i att utveckla jobbet. 9 av 10 instämde helt eller delvis i de här påståendena.

Enkäten gjordes 27.11–11.12 och 1 929 personer svarade.

Avsikten är att tvångslagarna är i riksdagen i februari och träder i kraft sommaren 2016.

Läs mer i tidningen Pam 15/2015 som också finns som e-tidning. E-tidningen har också svenska sidor.

 

 

uutisen-teksti: Marja Ikkala

 

Senaste

Mest lästa