Nyhet - 19.12.2014 klo 09.14

Tidningen Pam 15/2014: Färre timmar - inskränkt företagshälsovård

Bild: Josetta Nousjoki

Bild: Josetta Nousjoki

Våningsskötare Riitta Äikäs kan inte besöka företagsläkaren, eftersom hon har så få arbetstimmar. Många företag erbjuder företagshälsovård bara till en del av de anställda.

Städtjänstföretaget N-Clean stänger ute nästan hälften av sina deltidsanställda från företagsläkarens tjänster. Man får besöka företagsläkaren bara om man har ett arbetsavtal på minst 60 timmar under en treveckorsperiod, dvs. i snitt 20 timmar i veckan. De flesta företagen inom de privata servicebranscherna följer samma linje, men timgränserna varierar.

Läkarmottagning är en frivillig del av företagshälsovården. Den lagstadgade företagshälsovården begränsas till förebyggande av sjukdomar och olycksfall.

Våningsskötare Riitta Äikäs har sällan varit borta från jobbet på grund av sjukdom, men då hon har behövt läkarintyg har hon fått det på sin egen hälsovårdsstation. Om hon skulle ha 60 eller fler arbetstimmar kunde hon gå till företagsläkaren. Äikäs går i pension i vår, då hon fyller 63. Det fick henne att börja utreda företagets företagshälsovårdspraxis. Då gick det upp för henne att tjänsterna varierar. Hon tycker inte att det verkar särskilt jämlikt.

N-Cleans huvudförtroendeman Ulla Moilanen säger att många med få arbetstimmar har kontaktat henne.

Läs mer i tidningen Pam 15/2014 som också finns som e-tidning. E-tidningen har också svenska sidor.

 

 

uutisen-teksti: Tiina Ritala

 

Senaste

Mest lästa