Nyhet - 02.12.2016 klo 09.07

Tidningen Pam 14/2016: Billiga hyresbostäder med extra dividend från VVO

Bild: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Bild: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Den ökande arbetslösheten har skakat PAM:s ekonomi. VVO:s extra utdelning på 5 miljoner kommer att placeras på det som ursprungligen var bolagets uppgift. Förbundets medlemsavgift förblir också i nästa år 1,5 procent.

PAM har under de två senaste åren blivit 5 miljoner fattigare eftersom så många av medlemmarna har tvingats ty sig till arbetslöshetskassan. Paradoxalt nog är den summan lika med den kritiserade avkastning som PAM fick som extra dividend från VVO-koncernen. VVO, som delvis förvaltas och ägs av PAM och som erbjuder hyresbostäder sålde sina statsstöd­da hyresbostäder och meddelade att man i fortsättningen koncen­trerar sig på bostä­der till marknadspris. PAM övergår alltså från att ha stött hyresboende till rimliga priser till att bli en investerare av boende till marknadspriser. VVO blev nu en del av förbundets normala investeringsverksamhet.

Summan investeras i sin helhet i byggandet av hyresbo­städer till rimliga priser. PAM kommer bland annat att delta i den fond som grundats av fackförbunden och som ska satsa på hyresbostadsbyggande framför­allt i huvudstadsregionen och andra tillväxtcentra.

– Avkastningen används för det som ursprungligen var VVO:s uppgift, konstaterade ekonomichef Jukka Mattila då han presenterade det ekonomiska läget för fullmäktige i Helsingfors 22–23 november.

Ända sedan år 2015 har PAM ökat den andel av medlemsavgifterna som går till arbetslöshetskassan och minskat den andel som går till förbundet.
Medlemsavgiften har bibehållits på samma nivå och är också i nästa år 1,5 procent. Inkomsterna från medlemsavgifterna ska enligt lagen täcka utgifterna för förbundets verksamhet, men eftersom andelen har blivit mindre har PAM i stället tvingats betala utgifter med avkastningen från placeringsverksamheten.

På grund av minskade medlemsavgifter måste man spara.

– Till största delen har vi sparat genom att skära i personalkostnaderna, sade Mattila.

Läs mer i Tidningen Pam 14/2016.

 

 

uutisen-teksti: Sini Saaritsa

 

Senaste

Mest lästa