Nyhet - 27.11.2015 klo 09.45

Tidningen Pam 14/2015: Hög arbetslöshet syns i PAMs budget

PAMs nya fullmäktige höll sitt första möte förra veckan. De 50 fullmäktigemedlemmarna kritiserade regeringens åtgärder som biter hårt på låginkomsttagare och kvinnor.

– Regeringen borde göra ett jämställdhetsprogram, krävde Katja Maunula-Sairanen från Helsingfors.

Det skrevs in i resolutionen med ett tillägg om att regeringen bör utvärdera vilka följder dess planerade lagstiftning kan få för de olika könen.

Fullmäktige beslutade att medlemsavgiften förblir 1,5 % av medelemmens bruttolön. På grund av den höga arbetslösheten fördelas den så att arbetslöshetskassan får 0,65 % och förbundet 0,85 %.

Fullmäktige godkände nästa års budget i vilken intäkterna från medlemsavgifterna sjunker med uppskattningsvis 3,5 miljoner euro jämfört med i år.

Läs mer i tidningen Pam 14/2015 som också finns som e-tidning. E-tidningen har också svenska sidor.

 

 

uutisen-teksti: Auli Kivenmaa

 

Senaste

Mest lästa