Nyhet - 06.11.2015 klo 09.54

Tidningen Pam 13/2015: Lejonparten får sämre löner

Taina Huhti. Bild: Pasi Leino

Taina Huhti. Bild: Pasi Leino

Leijona Catering, som har hand om Försvarsmaktens bespisning, förbereder sig nu för konkurrensutsättning. Det innebär att nästan 300 anställdas löner och semestrar skärs ner.

Det statsägda bolaget måste i framtiden konkurrera om att bespisa de marscherande kunderna, eftersom arméns matförsörjning läggs ut på entreprenad år 2017.

Till exempel Eijas (namnet är ändrat) lön sjunker med 550 euro per månad. Hon jobbar på en av Leijona Catering Oy:s garnisonrestauranger.

– Jag förstår att företaget måste vara konkurrenskraftigt, men det är ingen rim och reson i det här. Rimligheten borde garanteras i lagen, säger hon.

Tidigare var det Försvarsmakten servicecentral för bespisning som skötte beväringarnas matförsörjning. Det bolagiserades i slutet av år 2011 och Leijona Catering grundades år 2012. Efter bolagiseringen har personalen omfattats av kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster. I samband med bolagiseringen kom Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, Landsförsvarets Personalförbund MPHL, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade JUKO och försvarsmakten överens om att de anställda som flyttar över från försvarsmakten får en skyddstid på 4 år där löner och semestrar förblev på samma nivå. PAM var inte med i de här förhandlingarna. Skyddstiden går ut vid årsskiftet och då övergår de gamla anställda till PAMs kollektivavtal.

Läs mer i tidningen Pam 13/2015 som också finns som e-tidning. E-tidningen har också svenska sidor.

 

 

uutisen-teksti: Tiina Ritala

 

Senaste

Mest lästa