Nyhet - 07.11.2014 klo 09.59

Tidningen Pam 13/2014: Resultatlönen vässar

Piia Huovila i Kodin Terra i Tusby. Bild: Pekka Sipola

Piia Huovila i Kodin Terra i Tusby. Bild: Pekka Sipola

Resultatbaserad lön har aktiverat de anställda i Kodin Terra i Tusby.

I S-gruppen, dit Kodin Terra i Tusby hör, pågår flera projekt för att utveckla sporrande mallar för lönesättningen. Försöken är olika, men de har en gemensam grund.

"Vi vill öka personalens förståelse för betydelsen av den egna uppgiften i att ge kunden en trevlig upplevelse och att försäljningen lyckas. Det vill vi belöna de anställda för", säger SOK:s personalchef Leena Olkkonen.

Enligt Olkkonen kan de sporrande mallarna för lönesättning gälla grupper, individer eller en kombination av båda beroende på arbetets karaktär.
Järnhandeln Kodin Terra i Tusby tog i bruk ett resultatbaserat lönesystem år 2011.

Piia Huovila som jobbar med logistik har fått resultattillägg några gånger och då har hela gruppen fått samma summa. Hon önskar ändå att systemet vore tydligare, eftersom hon inte är helt säker på vad det är hon får betalt för.

"Jag tror att det skulle vara mera motiverande, om sporren var personligare", funderar Huovila.

Enlight förtroendeman och kassaförsäljaren Katja Villgrén har möjligheten till prestationsbaserad lön lett till att kassaförsäljarna oftare frågar om kunden hittat allt hen var ute efter.

Läs mer i tidningen Pam 13/2014 som också finns som e-tidning. E-tidningen har också svenska sidor.

 

 

uutisen-teksti: Tiina Ritala

 

Senaste

Mest lästa