Nyhet - 21.10.2016 klo 09.00

Tidningen Pam 12/2016: ”Allt svårare att nå försäljaren”

Bild: iStockphoto

Bild: iStockphoto

Konsumenterna fick mera frihet och en del nya jobb har uppstått efter att öppettiderna i handeln blev fria. Samtidigt har stressen ökat.

I enkäten som utförts av servicefacket PAM framgår att ensamarbetet har ökat på grund av fria öppettider, servicenivån har sjunkit i butikerna och endast en del av företagen drar ekonomisk nytta. Endast 9 procent av de svarande ser reformen som en positiv sak.

Av de förtroendevalda som svarade på enkäten och på vilkas arbetsplatser öppettiderna har förlängts meddelar 34 procent att reformen inneburit fler arbetstimmar för deltidsarbetarna. 17 procent meddelade att nya arbetstagare har anställts.

Medan det finns positiva tecken vad gäller sysselsättningsläget kan man inte säga detsamma om hur de anställda orkar i sitt arbete. En stor majoritet anser att fria öppettider har ökat stressen och arbetsbördan. Över 80 procent svarade att det här har försvårat möjligheterna att kombinera arbete och familjeliv. Av arbetstagarna på arbetsplatser med förlängd öppettid svarade 61 procent att ensamarbetet har ökat.

– Också i många stora butiker tvingas försäljarna arbeta ensamma på sina avdelningar, och i en del fall finns det ingen försäljare alls på en avdelning. Det verkar inte spela någon roll, huvudsaken är att butiken är öppen eftersom konkurrenten också har öppet, skriver en person i sitt enkätsvar.

Också arbetsgivarnas Handelns förbund har utrett effekterna av öppettiderna. I den undersökningen är majoriteten av konsumenterna nöjda, medan överraskande nog endast 36 procent av dagligvaruhandlarna anser att lagändringen har förbättrat situationen för handeln.

I PAM:s enkät deltog närmare 300 förtroendevalda i september-oktober.

Läs mer i tidningen Pam 12/2016.

 

 

uutisen-teksti: Tuomas Lehto

 

Senaste

Mest lästa