Nyhet - 30.09.2016 klo 09.11

Tidningen Pam 11/2016: Förhandlingar pågår i SOL

Timo Sairanen och Janne Forsman. Bild: Annika Rauhala

Timo Sairanen och Janne Forsman. Bild: Annika Rauhala

På städar- och fastighetspersonalens arbetsplatser förhandlar man under hösten om förlängd arbetstid. På fastighetsserviceföretaget SOL har man kommit igång, men långt ifrån ännu nått en lösning.

Huvudförtroendemannen Janne Forsman och chefen för personal- och juridiska ärenden Timo Sairanen vid SOL Palvelut har efter semestern träffats ett tiotal gånger för att diskutera frågan, men några detaljer kan de ännu inte avslöja.

En förlängning av arbetstiden ingår i konkurrenskraftsavtalet, som man efter många olika skeden kunde överenskomma om i juni. Avtalet gäller cirka 90 procent av löntagarna. Löntagarnas arbetstid ska förängas med 24 timmar per år, med oförändrad lön.

I fastighetsservicebranschen med cirka 100 000 arbetstagare kommer man överens lokalt om hur arbetstidsförlängningen ska förverkligas. Om man inte lyckas komma överens finns det i kollektivavtalet en modell för hur man kan förfara.

– Vi har så många olika arbetstagargrupper att det måste finna flere modeller för en arbetstidsförlängning, säger Forsman.

En lösning på hur förlängningen ska tillämpas för de som arbetar halvtid måste också nås. PAM:s förslag är att huvudansvaret för förlängningen ska tas av de heltidsanställda.

Läs mer i tidningen Pam 11/2016.

 

 

uutisen-teksti: Tiina Ritala

 

Senaste

Mest lästa