Nyhet - 05.09.2014 klo 13.33

Tidningen Pam 10/2014: Punkt för nollavtal

Ett lagförslag som garanterar minimiarbetstid är i startgroparna. I väntan på det kämpar ISS huvudförtroendeman Esa Hoppendorff mot nollavtal

"Det finns ingen rim och reson i arbetsavtal på noll timmar", säger Esa Hoppendorff som är ISS Palveluts huvudförtroendeman i sydvästra Finland.

Den Åbobördiga förtroendemannen jobbar för att få ett slut på den märkliga företeelsen i arbetslivet. Han säger sig ha lyckats förvånansvärt väl, men det kräver fakta och motiveringar.

"Jag har bett att få se mänskornas arbetsavtal. Om jag ser att personen gjort fler arbetstimmar än vad det står i avtalet, så har jag förhandlat med chefen och fått ändringar i arbetsavtalen", berättar Hoppendorff.

Flera av PAMs kollektivavtal kräver att parterna avtalar om en minimiarbetstid som ska uppdateras om timantalet överskrids.

Det omfattande sysselsättnings- och tillväxtavtalet kom till förra hösten. Då kom arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna överens om en inskrivning i arbetslagens anda: arbetsavtalen ska korrigeras så att de motsvarar den faktiska arbetstiden. I inskrivningen står det också att det rådande rättsläget är oklart.

Arbets- och näringsministeriets arbetsgrupp som dryftat bland annat nollavtal blev förra året oense om huruvida man borde ingripa genom lagändringar.

"Initiativet är inte begravt", säger arbetsministerns specialmedarbetare Jenni Karjalainen.

Enligt henne försöker ministeriet få till stånd en lagproposition som garanterar en minimiarbetstid. Arbetet är ännu i sin linda, men någon slags lösning eftersträvas.

Läs mer i tidningen Pam 10/2014.

 

 

uutisen-teksti: Tiina Ritala

 

Senaste

Mest lästa