Artikel - 05.05.2020 klo 13.03
Arbetslivet

Tack vare PAM-medlemmar har vi tjänster också under pandemin

Expedit Outi Heino (till vänster), läkemedelstekniker Minna Manninen och servicehandledare Jelena Królova vill inte att rädslan ska ta över arbetsplatsen. Foto: Emilia Anundi

Expedit Outi Heino (till vänster), läkemedelstekniker Minna Manninen och servicehandledare Jelena Królova vill inte att rädslan ska ta över arbetsplatsen. Foto: Emilia Anundi

Outi Heino, Minna Manninen och Jelena Królova berättar hur det är att arbeta under dessa exceptionella tider och hur coronaviruspandemin påverkat deras arbetsdag.

Outi Heino, expedit, Malmtorgets Prisma, Helsingfors


”Har jag smittats med coronaviruset? Hur hemskt är det? Hur många måste i karantän om jag insjuknar?”
Dessa frågor sysselsatte Outi Heinonen som arbetar vid informationen i Malmtorgets Prisma i tre dagar. Hon kände sig förkyld och hade hosta.

Dagen före denna intervju kunde hon dock dra en suck av lättnad. Testresultatet var nämligen negativt.

”Jag hann nog tänka på allt mellan himmel och jord”, berättar Outi.

Till en början påverkade coronaviruset knappt alls vardagen i affären. Det ansågs bara vara ett influensavirus bland alla andra. Ju mer det fick uppmärksamhet i medier, desto mer lade dock Outi märke till en rädsla bland både kunder och kollegor.

Själv höll hon sig lugn tills diskussionen började allt mer fokusera på hur vi ska skydda oss mot viruset. Då kände hon på sig att nu måste de finna på sätt att skydda sig i arbetet.
 

Prismaexpediten Outi Heino upplever att coronaviruspandemin ökat uppskattningen av hennes arbete. Foto: Emilia Anundi

”Jag funderade med arbetskamrater att det kanske var bäst att ta emot pengar via disken”, berättar Outi.

Arbetsgivaren stödde tanken och Outi började skriva ut skyltar för kassorna. Därefter togs det så småningom i bruk allt fler nya handlingsmönster i affären.

Alla vid kassan började använda handskar. Utrustningen svängdes så att kvittot skrevs ut mot kunderna. Lösgodis och bageriprodukter förpackades i påsar och salladsbaren stängdes. Plexiglas installerades vid kassorna och hygiennivån höjdes – nu rengörs alla betalterminaler, plana ytor, korgar, kärror och självbetjäningskassor flera gånger varje dag.
 

”Tack för att vi får gå i butiken!"

När Outi började arbeta hos HOK-Elanto för femton år sedan upplevde hon sig göra uppskattat arbete. Under årens lopp har uppskattningen minskat.

”Det finns många kunder som inte ens hälsar tillbaka vid kassan”, berättar Outi.

I och med coronaviruspandemin har trenden dock vänt och kunderna är mycket tacksamma.

”Du har klart lagt märke till hur de sätter sig i andras skor. Det har varit något positivt med pandemin”, resonerar Outi.

 

Minna Manninen, läkemedelstekniker, Gräsvikens Apotek, Helsingfors

Minna Manninen är läkemedelstekniker på Gräsvikens Apotek. Hon börjar sitt skift med att gå igenom nyaste anvisningarna på webben. Under pandemin är det viktigt att hon känner till senaste rekommendationerna.

Efter att ha utexaminerats år 2008 fick hon fastanställning på sin nuvarande arbetsplats där hon stormtrivs.

Minna Manninen har fått uppmuntrande ord från många kunder. Foto: Emilia Anundi


Läkemedelstekniker bland annat betjänar kunder vid kassan, tar hand om fakturering, fyller på hyllor och handlägger telefonbeställningar.

”Vi får inte ge råd men vi kan hjälpa kunder att finna specifika produkter”, berättar Minna.

När coronaviruspandemin bröt ut var det riktigt bråttom på apoteket när kunder rusade dit för att göra inköp.

”Särskilt huvudvärksmedicin och desinfektionsmedel var efterfrågade men vi sålde mer än normalt också andra produkter från mjölksyrebakterier till handkräm”, berättar Minna.

Varje dag frågar kunder efter andningsskydd. Vid intervjutidpunkten var de dock inte tillgängliga i partiaffären.

”Några förstår att de levereras i första hand till sjukhus och hälsovårdsenheter medan andra tar illa upp.”

För att se till att apoteket kan fortsätta om någon insjuknar har personalen delats i två grupper som inte är samtidigt i apoteket. Grupperna avlöser varandra dagligen klockan 14.

Längden på skift är samma som tidigare. En del av arbetet har bara flyttats från apoteket till ett bakre rum eftersom en ny telefonbeställningstjänst tagits i bruk på grund av pandemin. Nu kan du beställa läkemedel hem eller så kan en anhörig komma efter dem.

”Många har varit riktigt nöjda med telefontjänsten – särskilt äldre kunder och deras anhöriga.”
 

Köplatserna är utmärkta med tejp på golvet i Gräsvikens apotek. Bild: Emilia Anundi​​​​​​​

Jämfört med tidigare situationen har pandemin ökat psykiska belastningen i arbetet.

”Den främsta skillnaden är att du är hela tiden oroad. Vad om någon smittad kommer till apoteket? Eller vad om arbetskamrater insjuknar”, förklarar Minna.

”Du ska dock inte gripas av panik – då får du inget gjort”, noterar hon rappt.

”Du ska inte gripas av panik - då får du inget gjort!”

Jelena Królova, servicehandledare, ISS Palvelut Oy, Helsingfors


”Du vet aldrig när det kommer en städning på grund av misstanke om coronavirus”, berättar servicehandledare Jelena Królova hos ISS Palvelut. Tillsammans med sina arbetskamrater svarar hon för rengöringen av Mehiläinens läkarcentraler i Tölö och Hagnäs.

Jelena flyttade från Rakvere i Estland till Finland för nio år sedan. Hon hade städat på sjukhus redan i sex år, vilket innebar att hon hittade jobb snabbt i Finland.

Jelena är van med arbete som kräver noggrannhet och coronaviruspandemin har inte skrämt henne.

”Att städa på sjukhus innebär alltid en risk oberoende av coronaviruset. Vissa risker förekommer i detta arbete varje dag”, säger hon.

Hon anser sin arbetsmiljö vara trygg fast en läkarcentral är just det ställe dit det kommer människor som smittats med coronaviruset.

”Vi har nödvändig skyddsutrustning och alla ytor rengörs var annan timme”, förklarar hon.

Jelena Królova anser sin viktigaste uppgift vara att stöda sina arbetskamrater. Foto: Emilia Anundi​​​​​​​

Enligt Jelena har arbetet i sig inte ändrats så mycket. Pandemin har mest påverkat sinnesstämningen.
”Ingen skrattar längre och minerna är allvarliga”, beskriver Jelena.

Hon anser sin viktigaste uppgift vara att stöda arbetstagarna. Varje dag frågar hon hur de känner sig och hjälper dem att behärska sin rädsla så gott hon kan.

”Är du hela tiden rädd gör du inte nödvändigtvis ett ordentligt arbete. Det är en stor fara. Därför är det ytterst viktigt att våra arbetstagare känner sig lugna”, noterar Jelena.

Enligt Jelena Królova tror att städarnas roll och arbetsbörda har vuxit medan pandemin har framskridit. Bild: Emilia Anundi​​​​​​​

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa