Nyhet - 01.11.2018 klo 09.57
Kollektivavtalsförhandlingar

Suomen Hiusyrittäjät har gjort sig skyldiga till avtalsbrott

Bild: GettyImages.

Bild: GettyImages.

Löneförhandlingarna fortsatte mellan PAM och Suomen Hiusyrittäjät i enlighet med kollektivavtalet fram till de sista minuterna under oktobermånad. Arbetsgivarna har sagt upp kollektivavtalet även om det fanns enighet vad gäller lönefrågan. Arbetsgivarna har gjort sig skyldiga till avtalsbrott.

Arbetsgivarnas agerande är fullständigt ofattbart enligt PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo.

”Vi förhandlade om löneförhöjningar i enlighet med det ikraftvarande kollektivavtalet, men arbetsgivarna sade upp hela kollektivavtalet trots att vi var eniga i lönefrågan.”

Kollektivavtalet ingicks inom hårbranschen år 2017 och avtalet är i kraft fram till år 2021. I avtalet kom parterna överens om att separat förhandla om löneförhöjningar fram till slutet av oktobermånad under varje avtalsår. Det är möjligt att säga upp kollektivavtalet i mitten av avtalsperioden endast om parterna inte kan enas i lönefrågan.

”Vi accepterade arbetsgivarnas förslag om att inga löneförhöjningar görs under det här året. Arbetsgivarna framförde därtill en lång lista över försämringar i kollektivavtalet som inte hörde hemma i löneförhandlingarna. Vi kunde inte ens förhandla om dessa, och därför sade styrelsen inom Suomen Hiusyrittäjät upp hela kollektivavtalet”, berättar Ylitalo.

”Uppsägningen av kollektivavtalet är ett avtalsbrott, och därför anser vi att kollektivavtalet fortgår i normal ordning”.

Servicefacket PAMs styrelse behandlar situationen måndag 5.11 och besluter då om fortsatta åtgärder.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa