Nyhet - 25.10.2018 klo 15.00
Kollektivavtalsförhandlingar

SUN visar solidaritet för läget inom bevakningsbranschen och fördömer den finska regeringens agerande

Medlemsförbunden inom SUN samlades i dag för att ge stöd åt både PAM och JHL i en deklaration.

Medlemsförbunden inom SUN samlades i dag för att ge stöd åt både PAM och JHL i en deklaration.

Styrelsen för Service- och tjänstebranschens Union i Norden (SUN) sammanträdde i dag. Vid mötet diskuterades förutom aktuella nordiska arbetsmarknadsfrågor även det prekära läget inom bevakningsbranschen och den finska regeringens förslag om att försämra anställningstryggheten för arbetstagare i små företag. Medlemsförbunden samsades om en solidaritetsyttring m.a.o. deklaration.

I deklarationen framför SUN sin djupa oro över att förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal inom bevakningsbranschen fördröjt. Branschen har varit i avtalslöst tillstånd sedan 1.5.2018, då den förra avtalsperioden utgick 30.4.2018. För närvarande pågår en tredagars strejk inom branschen och den avslutas på fredag 26.10 vid midnatt, eftersom avtalsparterna inte nått samförstånd i lönefrågan.

Enligt Jerker Nilsson, centralombudsman vid Svenska Transportarbetareförbundet och ansvarig för bevakningsbranschen och säkerhetsfrågor är deklarationen av betydelse, då förbundet inte allt för länge sedan själv genomgått samma kollektivavtalsresa till vissa delar i Sverige.

”Det är olyckligt att branschen varit i avtalslöst tillstånd ända sedan början av maj och att kollektivavtal inte blivit till. Därför vill vi ställa oss bakom den här deklarationen. Bevakningsbranschens personal ska få det erkännande som hör till dem”, säger Nilsson.

SUN ser inte med blida ögon på vissa arbetsgivares sätt att agera inför strejken. Det är inte okej att arbetsgivare försökt bryta strejken genom att skapa rädsla bland arbetstagare.

”I mitt arbete har jag bland annat direkt kontakt med koncernledningen på Securitas. Vi har även varit i kontakt med dem när vi hörde rykten om att arbetsgivaren gjort upp listor över vem som hör till facket och inte bland anställda. Det är fel och det har vi framfört”, tillägger Nilsson.

Den nordiska kollegan Peter Jørgensen som är ordförande för SUNs vaktsektion vid danska Serviceforbundet framhåller att hela den nordiska bevakningsbranschen är solidarisk med de finländska branschkolleger som nu strejkar.

Beklagligt är också att arbetsgivarsidan inte vill erkänna arbetstagarnas kunnande och därmed förhandla om en rättvis lön.

”Det är besynnerligt att arbetsgivarparten framfört sämre löneförhöjningar än vad andra branschers kollektivavtal landat på. Det här är oförståeligt och vi ställer oss fullständigt bakom våra finska kolleger. Vad vi kan göra för de andra nordiska länderna gör vi, framhåller Jørgensen.

I deklarationen motser man ett förhandlingsresultat där arbetstagarnas ställning beaktas.

Därtill utrycker SUN sin djupa oro över att den finska regeringen planerar en försämring av arbetstagarnas uppsägningsskydd i företag med mindre än 10 anställda. Alla arbetstagare bör ha samma uppsägningsskydd oberoende av arbetsplatsens storlek. Det här skulle enligt SUN sätta såväl arbetstagare som företag i en ojämlik ställning.

Därför vill SUN visa solidaritet med Servicefacket PAM som förbereder sig inför nya politiska strejker och övriga arbetskonfliktåtgärder i samarbete med resten av den fackliga rörelsen i Finland. SUN ger sitt yttersta stöd åt både Servicefacket PAM och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Deklarationen är ett bland flera exempel på det intensiva samarbetet som finns mellan de nordiska facken menar PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo som även verkar som ordförande för SUN.

”De nordiska fackförbunden har ett nära samarbete på grund av att vi har system som påminner om varandras. Därför är det naturligt att sköta praktiska ärenden och driva intressefrågor gemensamt. I de svåraste situationerna syns kraften uniont även i en deklaration som denna. Det känns bra att bredare stöd kommer från grannländernas fackförbund. Det ligger i allas intresse att det varken sker försämringar i lönenivåer eller arbetsvillkor i någon av de nordiska länderna, konstaterar Ylitalo.

Ta del av deklarationen på svenska här. 

Service- och tjänstebranschens Union i Norden (SUN) består av medlemsförbund inom fastighets-, städ-, försäkrings- och säkerhetsbranschen i Finland, Sverige, Danmark, Norge och Färöarna. SUNs medlemsförbund har sammanlagt omkring 100 000 medlemmar. SUNs webbsidor hittar du här. 

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa