Nyhet - 17.12.2018 klo 15.00
Arbetsvälmående

Studie: Utbrändhet vanligare inom servicebranscher

En uppskruvad arbetstakt, osäkert arbete och flera arbetsuppgifter samtidigt kan trötta ut serviceanställda. Foto: Getty Images

En uppskruvad arbetstakt, osäkert arbete och flera arbetsuppgifter samtidigt kan trötta ut serviceanställda. Foto: Getty Images

Anställda inom PAM-branscher lider av utbrändhet oftare än till exempel lärare eller industrianställda. Bakom detta ligger åtminstone osäkert och splittrat arbete och en stor arbetsmängd, noterar en forskare.

Arbetet tar på krafterna hos många PAM-medlemmar. Av en studie framgår att utbrändhet är vanligare bland dem än medlemmarna i lärarförbundet OAJ, Industrifacket och tjänstemannaförbundet Pro. I studien tog PAM-medlemmarna upp bland annat en mer uppskruvad arbetstakt och fler arbetsuppgifter samtidigt.

”Bakom utbrändhet ligger ofta belastande arbete. PAM-medlemmar torde särskilt tyngas av osäkert och splittrat arbete och en stor arbetsmängd, vilka har att göra med varandra. Det kan vara så att inom service måste du göra fler än ett arbete eftersom arbetsavtalen är ofta på del- eller viss tid”, berättar ledaren av forskningsprojektet, professorn i arbets- och organisationspsykologi Seija Mauno från Tammerfors universitet.

”Arbetsautonomi – att du kan påverka planeringen och utförandet av arbetet och arbetstiderna – kan rekommenderas som ett botemedel”, reflekterar hon.
Enligt forskarna bakom studien kan dessa metoder öka suget i arbete, förbättra arbetsprestationer och öka känslan av att arbetet är betydelsefullt.

Seija Mauno lägger till att PAM-medlemmar är i snitt yngre än medlemmar i andra fackförbund. Då kan det vara svårt för dig att permanent komma in på arbetsmarknaden och du har ännu inte mycket arbetserfarenhet. Dessa faktorer ökar belastningen och leder i värsta fall till utbrändhet. Unga anställda är dessutom i den ålder då många bildar familj. Därmed kan de tyngas av en ”dubbel börda” eller bli stressade av huruvida de kan bilda familj då arbetssituationen är osäker”, slår Seija fast.

Forskningsprojektet UDFIN (arbetsintensifiering och dess styrning med resurser) finansierades av Finlands Akademi och genomfördes av Tammerfors universitet. I projektet kartlades know-howrelaterade stressfaktorer och deras betydelse för välbefinnande i arbete. I studien deltog också 857 PAM-medlemmar.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa