Meddelande - 22.10.2018 klo 13.06
Kollektivavtalsförhandlingar

Strejken inom bevakningsbranschen förverkligas – förlikningsprocessen avslutades utan förlikningsförslag

Förlikningen inom bevakningsbranschen avslutades utan resultat i dag på måndag. Riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala ansåg att det inte fanns förutsättningar till att ge ett förlikningsförslag. Sålunda inleds strejken som omfattar hela bevakningsbranschen i enlighet med tidigare meddelande onsdagen 24.10 omedelbart då dygnet växlar.

Det rådde enighet mellan parterna vad gäller kostnadseffekten av löneförhöjningarna. Nu handlar konflikten framförallt om allokeringen av förhöjningarna. Enligt PAM är det besynnerligt att arbetsgivarna inte är redo att premiera dem som jobbat länge inom branschen, de erfarna och professionella arbetstagarna på det sätt som PAM framfört.

"Det är just de här personerna som utgör ryggraden i företagen och deras kunnande har stor inverkan på kunderna vid konkurrensutsättning av bevakningstjänster. Det företaget som kan uppvisa ett kvalificerat manskap, vinner sannolikt också de bästa uppdragsavtalen”, konstaterar PAMs ordförande Ann Selin.

Lönefrågan är central vad gäller att nå en lösning i konflikten men det finns fortfarande oenigheter också i andra så kallade textfrågor.

”Vi beklagar storligen vissa arbetsgivares sätt att agera, och de sätt på vilka man i förväg försöker krossa strejken genom att skapa rädsla bland arbetstagare. Vi har skickat en övervakningsskrift åt arbetsgivarförbundet som gäller Securitas Oy och Securitas Palvelut Oy, där handlingssättet varit ytterst förkastligt. Vi kräver att dessa företag inställer sina åtgärder för att bryta strejken omgående”, förklarar Selin.

Den tredagar långa strejken inom bevakningsbranschen inleds onsdag 24.10 och avslutas på fredag 26.10.2018 då dygnet växlar. PAM och Servicebranschens arbetsgivare PALTA har förhandlat om kollektivavtalet för bevakningsbranschen sedan i våras. Strejken gäller inte nödarbete eller arbetsuppgifter som skulle äventyra livsviktiga funktioner för samhället eller orsaka skada för allmänna intressen.

Inom ramen för bevakningsbranschens kollektivavtal finns omkring 8500 arbetstagare, som arbetar bland annat som säkerhetsvakter, säkerhetskontrollörer och värdetransportchaufförer. Avtalet är allmänt bindande. Branschen har varit i avtalslöst tillstånd sedan 1.5.2018, då den förra avtalsperioden utgick 30.4.2018.

Tilläggsuppgifter om strejken och strejkanvisningar

Riksförlikningsmannens pressmeddelande (på finska)

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa