Nyhet - 04.09.2014 klo 15.45

Stort intresse för posten som suppleant för styrelsens ordförande

PAM:s delegation godkände i våras nya stadgar som väsentligt förändrar PAM:s förvaltningsstruktur. I fortsättningen utses ingen delegation, utan de kongressrepresentanter som väljs i vår beslutar under sin kongress om styrelsens och fullmäktiges sammansättning.

PAM:s delegation godkände i våras nya stadgar som väsentligt förändrar PAM:s förvaltningsstruktur. I fortsättningen utses ingen delegation, utan de kongressrepresentanter som väljs i vår beslutar under sin kongress om styrelsens och fullmäktiges sammansättning. I framtiden utses inte heller någon vice ordförande för förbundet, men under styrelsemötena fungerar ordförandens personliga suppleant som ordförandens ställföreträdare.

Processen för att hitta en personlig suppleant för styrelsens ordförande inleddes då Vänsterförbundets styrelsegrupp utsåg Sauli Isokoski för att leta efter kandidater för uppdraget. Tills vidare har Niina Koivuniemi och Joonas Tuomivaara anmält sig till Isokoski.

Niina Koivuniemi är 42 år gammal och regionchef för PAM i Tavastland-Birkaland. Innan hon kom till förbundet jobbade hon som försäljare och arbetarskyddsfullmäktig på regionalhandelslaget i Seinäjoki.

Joonas Tuomivaara är 32 år och arbetar i Keskos lager där han också är arbetarskyddsfullmäktig. Tuomivaara har fungerat som ordförande för PAM:s delegation sedan år 2012.

Styrelseordförandens personliga suppleant är också medlem i förbundets ledningsgrupp och fungerar som en av förbundets ledare. Intresserade kan anmäla sig till Isokoski före utgången av september. Det slutliga valet fattas av förbundskongressen.

PAM:s förbundskongressval hålls på våren 2015 och förbundskongressen den 1–3.6.2015 i Helsingfors.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa