Nyhet - 06.09.2018 klo 10.34
Arbetslöshet

Stödet fungerar: Många av de från Anttila och Stockmann som blivit arbetslösa har fått sysselsättning

Anttilas och Kodin1:s konkurs ledde till att cirka 1 300 blev utan arbete 2016. Foto: Juha Tanhua/PAMs arkiv

Anttilas och Kodin1:s konkurs ledde till att cirka 1 300 blev utan arbete 2016. Foto: Juha Tanhua/PAMs arkiv

Anttilas konkurs och Stockmanns uppsägningar för ett par år sedan ledde till att ett stort antal anställda inom handeln blev arbetslösa. Nu är det endast ett fåtal av dem som är arbetslösa, till viss del tack vare stöd från Europeiska globaliseringsfonden.

Europeiska globaliseringsfonden EGR:s sysselsättningsprojekt som ger stöd till dem som blev arbetslösa efter Anttila-kedjans konkurs och Stockmanns uppsägningar verkar ha varit framgångsrik: Huvudparten av dem som var med har hittat ett nytt jobb och arbetslösheten bland dem sjunker fortfarande. Detta enligt uppgifter som sammanställts av arbets- och näringsministeriet.

I augusti såg man återigen ett lyft, då arbetslösheten bland dem som var med i projektet sjönk från cirka 16 i juli till under 14 procent i augusti. Arbetslösheten är redan låg jämfört de övriga EGR-projekten, exempelvis inom industrin, även om projektet inom handeln fortfarande pågår. Man ser dock också variationer i tiden i siffrorna.

Enligt enkäter som genomförts tidigare bland dem som är med i EGR-sysselsättningsprojektet har det framgått att cirka hälften anser att EGR-tjänsterna är viktiga för få ett jobb. EGR-förmånstagarna har också kommit i arbete i betydligt högre grad än jämförelsegruppen.

PAMs forskningschef Antti Veirto gläder sig åt de goda resultaten inom projektet för handeln.

"De visar också effektiviteten hos personliga sysselsättningstjänster", tillägger han.

PAM uppmuntrade också i hög grad arbets- och näringsministeriet att vidta åtgärder efter konkursen, när man funderade över att ansöka om stöd från EGR till dem som blivit arbetslösa. PAM försedde även ministeriet med nödvändig bakgrundsinformation för ansökan. EGR beviljade stödet i november 2017, men sysselsättningsprojektet i Finland startade redan tidigare.

EGR-stödet används för att finansiera tjänster som gör det lättare för de uppsagda att hitta nytt jobb inom handeln eller att utbilda sig för att arbeta inom en helt ny bransch. Det var första gången som stödet beviljades för handeln i Finland.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa