Nyhet - 24.04.2018 klo 12.51
Permitteringar

Stockmanns permitteringar till högsta domstolen

Stockmann gjorde omfattande permitteringar av sin personal år 2013. Bild: Stockmann

Stockmann gjorde omfattande permitteringar av sin personal år 2013. Bild: Stockmann

Högsta domstolen tar till behandling klagomål gällande Stockmanns omfattande permitteringar. Frågan lyder var permitteringen av hela personalen på basis av jämlikhetsskäl lagenlig, då man samtidigt anställde nya arbetstagare.

Rättsprocessen som hänför sig till Stockmanns omfattande permitteringar får fortsättning: högsta domstolen beviljade förra veckan besvärstillstånd åt Stockmann för den ena arbetstagarens del. För det andra liknande fallet beviljades besvärstillstånd redan tidigare. PAM som fört arbetstagarnas intressen har fram till och med 9.5 att besvara den nya ändringsansökan. Högsta domstolen behandlar ärendena senare.

Varuhuskedjan Stockmann permitterade nästan hela sin personal i maj-juli 2013. I två domstolsutslag från Helsingfors hovrätt hösten 2016 uppfylls villkoren inter för permittering gällande två personer, varav den ena jobbade som köttmästare och försäljare och den andra som försäljare och dekoratör. Tidigare sommaren 2015 hade bägge arbetstagarna förlorat sina talan de anfört i tingsrätten.

Högsta domstolen tar i rättsfallen ställning till det att kan man med hänvisning till jämlikhetsskäl permittera hela personalen ifall att villkoren för permittering inte fylls för enstaka arbetstagare då man på deras avdelningar anställer nya arbetstagare. Besluten kommer att fungera som en linjedragning i tolkningen av lagen i framtida sakärenden.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa