Nyhet - 06.04.2020 klo 10.31
Arbetslivet

Stockmann Oyj Abp har ansökt om företagssanering

Coronaviruset samt de begränsningar som getts till följd av detta har haft en väsentlig inverkan på bolagets kundmängder och kassaflöde.

Coronaviruset samt de begränsningar som getts till följd av detta har haft en väsentlig inverkan på bolagets kundmängder och kassaflöde.

Stockmann Oyj Abp har beslutat att lämna in ansökan om företagssaneringsförfarande.

Stockmanns styrelse beslutat att med hänsyn till bolagets finansieringsstruktur lämna in företagssaneringsansökan rörande Stockmann Oyj Abp. Coronaviruset samt de begränsningar som getts till följd av detta har haft och kommer att ha en väsentlig inverkan på bolagets kundmängder och kassaflöde.

"De strategiska val som gjorts på våren 2019 har visat sig vara rätta och koncernens affärsverksamhet har utvecklats såväl år 2019 som i januari-februari 2020 på det sätt som eftersträvats. Den aldrig förut skådade situationen som förorsakats av coronaepidemin ledde emellertid till en situation i vilken nedgången i kundmängderna har varit väldigt kraftig och bolagets kassatillgångar har sinat ut, konstaterade Stockmann Oyj Abp:s styrelseordförande Lauri Ratia i ett pressmeddelande.

Bolaget inledde den 23 mars 2020 inbesparingsåtgärder och samarbetsförfaranden inom varuhusaffärsverksamheten i Finland i syfte att anpassa personalresurserna genom tidsbestämda permitteringar. 

"Vår främsta målsättning är nu att trygga bolagets verksamhetsförutsättningar och behålla arbetsplatserna",  konstaterar Jari Latvanen, verkställande direktör för Stockmann Oyj Abp.

Ansökan för företagssaneringsförfarande har inlämnats till Helsingfors tingsrätt i dag måndag 6.4.2020.

Vi uppdaterar nyheten senare.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa