Nyhet - 13.03.2020 klo 15.52
Kollektivavtalsförhandlingar

Stämningen stramas åt vid förhandlingsbordet

Bild: Gettyimages.fi

Bild: Gettyimages.fi

PAM:s förhandlingar tillsammans med arbetsgivarförbundet Palta står nu på ställe vid samtliga förhandlingsbord.

På förmiddagen samlades PAM:s och Paltas förhandlare för att gå igenom anställdas arbets- och lönevillkor inom kundbetjänings- och telemarketingbranschen.

”Avtalstexterna är fem före klara men det råder fortfarande meningsskiljaktigheter angående lönen och dess struktur”, förklarade PAM:s förhandlingschef Juha Ojala.

På eftermiddagen pågick förhandlingar om arbetsvillkor för anställda inom bingobranschen, bildframställning samt hushållsmaskinsreparatation, hushållsapparatservice och serviceautomatbranschen och den här gången stod arbetsgivarens försämringsförslag i turen.

”Det verkar som om inget räcker till för arbetsgivaren”, beklagade avtalsexperten Jarkko Viitanen vad gäller förhandlingens gång.

”Det största hindret för att nå ett avtal är för närvarande kompensationen för kikytimmarna och hur den ska räknas”, berättade avtalsexperterna Marko Lindfors och Tarja Pajuniemi.

Samtliga kollektivavtal utgick i slutet av februari och förhandlingarna fortsätter åter tisdag 17 mars. Sammanlagt har PAM och Palta tillsvidare öppet 10 kollektivavtal, vars avtalstid utgått. Det gamla kollektivavtalet tillämpas fram tills dess att ett nytt avtal blivit till. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa