Nyhet - 29.01.2018 klo 10.34
Kollektivavtalsföhandlingar

Spänningen stiger i kollektivavtalsförhandlingarna – de gamla avtalen löper ut

Servicefacket PAM för även den här veckan intensiva förhandlingar med arbetsgivarförbunden om nya branschspecifika kollektivavtal. Om förhandlingarna inte leder fram till ett resultat senast på onsdag, går vi in i ett så kallat avtalslöst tillstånd.

Servicefacket PAM och arbetsgivarförbunden fortsätter den här veckan med att förhandla om nya kollektivavtal som omfattar flera av PAM:s branscher. I kollektivavtalen finns branschvisa bestämmelser om anställningens minimivillkor såsom lön, arbetstid, lön under sjukfrånvaro, helgersättningar samt andra minimivillkor som arbetsgivaren ska tillämpa på samtliga anställda.

Förhandlingarna har förts intensivt under de senaste veckorna. Inom många branscher, bland annat inom handeln, hotell-, restaurang- och fritidsbranschen och fastighetsservicebranschen, löper de gamla avtalen ut vid månadsskiftet, dvs. på onsdagen. Om pågående förhandlingar inte leder fram till ett resultat, går vi in i ett så kallat avtalslöst tillstånd. Detta innebär att villkoren i de gamla kollektivavtalen följs fortfarande på arbetsplatserna, men det finns en risk för arbetskonflikter som ett sätt att påskynda förhandlingarna. Det är inte ovanligt att förhandlingarna pågår ännu efter att avtalsperioden löpt ut.

Måndagen den 29 januari förs det förhandlingar med Turism- och restaurangförbundet rf om anställnings- och arbetsvillkoren inom hotell-, restaurang- och fritidsbranschen. Förhandlingarna inom apoteksbranschen återupptogs på morgonen, och på eftermiddagen står den tekniska personalen vid Nationalteatern i tur.

På tisdag eftermiddag den 30 januari fortsätter avtalsförhandlingarna inom handeln med Finsk Handel.

Onsdagen den 31 januari förhandlas om avtal som berör call center-branschen samt om PALTA:s allmänna kollektivavtal som berör flera mindre branscher. Och som namnet antyder förs dessa förhandlingar med arbetsgivarförbundet PALTA.

PAM:s styrelse samlas på onsdag, och då kan den godkänna förhandlingsresultat, om sådana har uppnåtts, eller vid behov besluta om framtida åtgärder.

Avtalsförhandlingarna för Nationalteatern fortsätter ännu torsdagen den 1 februari och på fredagen den 2 februari förs det förhandlingar om ett avtal inom apoteksbranschen. Nu när det börjar dra ihop sig i förhandlingarna, kan tidtabellen komma att ändras. Dessutom inväntar PAM Fastighetsarbetsgivarnas förslag till förhandlingstid inom fastighetsservicebranschen. Vid mötet förra fredagen fördes inga egentliga förhandlingar.

Det som förs nu är förhandlingar om kollektivavtal på förbundsnivå. Det är med andra ord arbetstagar- och arbetsgivarförbunden som förhandlar om eventuella löneökningar och anställningsvillkor, inte de fackliga centralorganisationerna. Såväl Servicefacket PAM som arbetsgivarorganisationerna för fram sina egna mål i förhandlingarna, och utifrån dessa försöker man finna en lösning för en ny kollektivavtalsperiod.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa