Artikel - 28.05.2020 klo 18.00
Unga

Sommarjobbet blev en mardröm

Neea Lindbergs första sommarjobbserfarenhet slutade med att hon sade upp sig under prövotiden. Foto: Eeva Anundi

Neea Lindbergs första sommarjobbserfarenhet slutade med att hon sade upp sig under prövotiden. Foto: Eeva Anundi

Första jobbet kan prägla ungas uppfattning av arbetslivet långt in i framtiden. En arbetsledares osakliga beteende fick Neea Lindberg att säga upp sig redan efter några få arbetsdagar.

För ett år sedan beslöt 16-åriga Neea Lindberg från Helsingfors att söka sommarjobb. Hon fann ett i Esbo hos en kund till ett bemanningsföretag.

”Jag besökte arbetsplatsen på förhand. Då verkade allt helt bra”, minns Neea.

Sommarjobbet var på logistiklagret till ett litet familjeföretag därifrån det sändes bland annat torrmat till butiker kända för sina varumärken. Neea skulle vikariera för en fastanställd i sex veckor under dennes semester. Hon hade ingått ett tillsvidareavtal med bemanningsföretaget.

”Tanken var att jag skulle fortsätta arbeta på veckosluten efter vikariatet”, berättar Neea.

Hon introducerades i arbetet av ena av det par som ägde familjeföretaget. Denna person var arbetsledare för arbetstagarna på företaget. På lagret svarade Neea för en särskild hyllsektion. Hon förpackade försändelser på basis av beställningar, fyllde i följesedlar och packade upp inkomna försändelser.

Introduktionen hon fick var dock inte särskilt bra.
”Om jag inte klarade av ett arbetsmoment efter att ha sett det bara en enda gång kunde arbetsgivaren säga att nog ska du redan kunna det där.”

Neea skulle exempelvis veta allt om hur en postförsändelse tas emot och antecknas efter en enda demonstration.

Hennes psykiska hälsa prövades av oklara anvisningar, rädsla för att misslyckas och att arbetsgivaren betedde sig på ett sätt som rentav liknade mobbning.

”Efter att ha avklarat ett arbetsmoment sade arbetsgivaren att jag ska göra det snabbare. När jag gjorde arbetet snabbare uppstod fel som arbetsgivaren klagade på. Till sist visste jag inte hur jag kunde göra arbetet rätt.”

När Neea frågade vad hon kunde göra till näst brast ägarparet ut i gapskratt. Arbetsledaren sade henne att det finns ju så många beställningar att det är bara att välja en.

”När jag sedan gjorde den översta kom arbetsgivaren till mig och sade att jag inte hade fått göra den.”

Dessutom kallades Neea hela tiden ”valp” och ”flicka lilla”. Om hon inte kunde använda något arbetsredskap ansåg arbetsgivaren det bero på att hon vuxit upp i Helsingfors.

”De var nedsättande och undertryckande. Jag vågade inte påpeka detta eftersom det var mitt första sommarjobb och jag ville göra arbetet bra.”

Det lönar sig också för sommarjobbare att ansluta sig till PAM

Du ska ansluta dig till PAM också då du sommarjobbar eller arbetar till exempel vid sidan av studier inom service. Du vet aldrig vilka frågor som väntar på dig på arbetsplatsen och förbundet hjälper dig bland annat i anställnings- och lönefrågor.

Ordinarie medlemmar bidrar dessutom till arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning. Det gör du om du arbetar minst 18 timmar per vecka. Läs mer om PAM-medlemskapet här.

Arbetsgivarna ville att Neea skulle arbeta ensam och så självständigt som möjligt. På sin tredje arbetsdag fick hon arbeta till största delen för sig själv.

”Den dagen gick bra eftersom ingen hela tiden kontrollerade och kommenterade.”

Arbetsgivaren iakttog inte avtalade arbetstiderna och Neea arbetade över runt en halv timme varje dag.

”Om jag hade fått allting gjort i förtid uppmanades jag att ännu göra något till. Och då överskred jag normala arbetstiden.”

”Fjärde arbetsdagen mådde jag så illa att jag fick kramper. Jag kände mig så dålig att jag bara grät och hade kramper på toaletten på arbetsplatsen.”

Arbetsledaren kommenterade illamåendet genom att kallt notera att om du är sjuk ska du gå hem. Efter att ha kommit hem kontaktade Neea bemanningsföretaget och sade upp sig.

Företaget nöjde sig med att notera att det är totalt acceptabelt att säga upp sig under prövotiden. Neea sände sin arbetsledare ett meddelande om att hon sagt upp sig. Hon fick aldrig ett svar.

Neeas föräldrar ansåg det vara en bra lösning att säga upp sig eftersom psykiska hälsan är viktigare än pengar.

”Å andra sidan påminde de om att i arbetslivet finns det verkligen människor som beter sig dåligt. Också det hör till livet.”

För tillfället – nästan ett år efter usla sommarjobbserfarenheten – har Neea fått sommarjobb som bärförsäljare.

Hon råder unga som ska på sommarjobb att säga upp sig genast om arbetet får dem att må illa.

”Av erfarenhet kan jag säga att du inte ska stanna i en dålig arbetsmiljö. Det är bättre att lämna den än att lida. Du ska våga berätta om hur du känner dig också för arbetsledaren. Du ska inte nedvärdera dig fast du är ung”, säger Neea.

 

Nu i sommar kommer Neea Lindberg att sälja bär. Foto: Eeva Anundi

Lagen skyddar unga anställda

Vilken hemsk erfarenhet, kommenterar Merja Vihersalo, arbetsmiljöexpert på PAM, Neea Lindbergs sommarjobbsfiasko.

”Det handlar helt klart om en dålig arbetsgivare och arbetsplats. Tyvärr är detta inte enda exemplet.”

Enligt arbetarskyddslagen ska under 18-åriga anställda skyddas särskilt. Unga är till exempel mer olycksfallsbenägna än erfarna anställda.

”Arbetet får inte riskera ungas hälsa eller utveckling. Därför ska arbetsintroduktionen och övervakningen av unga genomföras särskilt bra”, påminner Merja Vihersalo.

Ditt fackförbund hjälper dig med alla problem i arbetet. Arbetslivsfrågor besvaras också av löntagarnas centralorganisationers Sommarjobbarinfo i avgiftsfria numret 0800 179 279 från måndag till fredag klockan 9–15. Du kan ställa frågor också via Whatsapp till numret 040 747 1571 eller med ett webbformulär.

Merja Vihersalos anvisningar till sommarjobbare, arbetskamrater och arbetsgivare

Anvisningar till unga

 • Fråga om allt du undrar över under introduktionen, till exempel hur osakligt beteende och sexuella trakasserier förebyggs på arbetsplatsen.
 • Acceptera aldrig osakligt beteende utan berätta alltid modigt om det för din arbetsledare eller förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen på arbetsplatsen. Det du upplever är viktigt. Du kan till exempel fråga varför någon pratar respektlöst på ett visst sätt och säga att du inte tycker om det.
 • För själv bok över dina arbetstimmar under anställningen.
 • Begär ett arbetsintyg fast anställningen eventuellt varit kort. Du har nytta av arbetsintyget då du söker nästa jobb.

Anvisningar till arbetskamrater

 • Kom ihåg att alla börjar sin arbetskarriär med ett första jobb. Denna upplevelse kan ha stor betydelse då unga gör karriärval.
 • Var beredd att vänligt förklara saker och ting flera gånger.
 • Observera att det du tycker vara rutin är något nytt för unga.
 • Är intresserad av åsikterna bland unga arbetskamrater och deras sätt att arbeta.

Anvisningar till arbetsgivare

 • Se till att unga får en bra introduktion i arbetet. Presentera för dem hur det förfars i olika situationer på arbetsplatsen. Förutom centrala arbetsuppgifter ska introduktionen omfatta psykisk och fysisk hälsa och säkerhet i arbetet.
 • För sommarjobbare ska du bland de anställda utse en lättillgänglig ”fadder” som är motiverad att arbeta med unga. Visa uppskattning för det speciella arbete som faddern gör för att skapa en bra upplevelse för unga.
 • Visa intresse för åsikterna bland unga anställda. Deras fräscha observationer kan visa sig vara värdefulla och utveckla arbetsplatsen.
 • Kom ihåg att unga delar med sig av sina upplevelser. Hur anställda behandlas påverkar ungas uppfattning av arbetsgivaren, arbetskulturen och till och med företagets produkter.

 

 

uutisen-teksti: Orginaltext på finska: Tiina Tenkanen

 

Senaste

Mest lästa