Nyhet - 12.06.2018 klo 12.55
Arbetsskydd

Sommarjobbare: Vad göra om man blir sjuk?

Arbetstagaren ska också dra sitt strå till stacken. Man kan inte bara meddela sin arbetsgivare i efterhand att man blev sjuk. Bild: GettyImages.

Arbetstagaren ska också dra sitt strå till stacken. Man kan inte bara meddela sin arbetsgivare i efterhand att man blev sjuk. Bild: GettyImages.

Om du blir sjuk och inte kan utföra ditt arbete, har du rätt att vara sjuk. Arbetsgivaren ska ge anvisningar om hur intyget över sjukledigheten och konstaterande av sjukdom hanteras. Det lönar sig att kontakta arbetsgivaren och titta efter i kollektivavtalet för att kontrollera hur det är med lönen under sjukdomstiden och bestämmelserna i anknytning till detta. Bestämmelserna gäller även för tidsbundna arbetsavtal, så som för sommarjobb och säsongsarbete.

Har jag rätt till företagshälsovård?

Sommarjobbare har rätt till grundläggande företagshälsovård på samma sätt som alla andra arbetstagare. Om du har ett kort anställningsförhållande, har du inte nödvändigtvis rätt till hälsokontroller vid företagshälsovården så som fast anställda har. Ifall det ingår i företagets praxis att rätten till sjukvårdstjänster börjar gälla först efter provanställningen, så tillämpas samma regel också på sommarjobbare. Om praxisen är att arbetstagarna redan i början av sitt anställningsförhållande har rätt till företagshälsovård som även omfattar sjukvård, så ska detta gälla även för sommarjobbare. Arbetsgivaren får inte diskriminera vissa grupper av arbetstagare på grund av anställningsformen.

Om jag blir sjuk, så vad ska jag då komma ihåg?

Du ska meddela din chef att du insjuknat, eller alternativt agera enligt arbetsgivarens anvisningar. Rutinerna för hur detta meddelas varierar från en arbetsplats till en annan. Om arbetsgivaren kräver ett läkarintyg så ska du också kunna visa upp det. Det är lönt att reda ut i tid vilka rutiner som gäller på din arbetsplats.
Läkarintyg krävs i princip alltid, men om reglerna på din arbetsplats är annorlunda, ska du också vara medveten om det. Ofta brukar man leta efter svar på hur man ska agera först då man redan är sjuk. Därför är det bra om arbetsgivaren ser till att ni redan i samband med introduktionen i arbetet går igenom hur man ska göra i sjukdomsfall. Arbetstagaren ska också dra sitt strå till stacken. Man kan inte bara meddela sin arbetsgivare i efterhand att man blev sjuk. Du kan få ett läkarintyg antingen från företagshälsovården eller från den kommunala hälsovården.

Får jag lön för sjukdomstiden?

I de flesta kollektivavtalen föreskrivs att arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön i högst 8 veckors tid, beroende på hur länge anställningsförhållandet varat. I vissa korta anställningsförhållanden kan det hända att arbetstagaren inte har rätt till lön under sjukdomstiden. Det lönar sig alltid att kolla upp detta av arbetsgivaren. I en del av de avtal som ingår i PAM:s sommarpraktikantprogram ”Lär känna arbetslivet och förtjäna” har man separat avtalat om förlorad arbetstid på grund av sjukdom. Däremot tillämpas normala bestämmelser på dem som arbetar på grundval av ett sedvanligt avtal om sommarjobb.
Kontrollera om karensdagar föreskrivs i det kollektivavtal som gäller för din arbetsplats. Karensdagar tillämpas bland annat inom bevakningsbranschen och fastighetsservicebranschen. Enligt kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen kommer den så kallade karensdagen emellertid inte att dras av från lönen för sjukdomstiden, om det handlar om en arbetsolycka.

Enligt bestämmelserna i kollektivavtalen utbetalas oftast ingen lön för sjukdagar under en viss tid i början av anställningsförhållandet, men detta beror på vilken bransch det gäller. I kollektivavtalen kan du kontrollera hur lönen för sjukdagar utbetalas baserat på anställningsförhållandets längd. Till exempel inom handeln utbetalas 50 procent av lönen i början av ett anställningsförhållande. Detta är bra att beakta.

Vad händer om jag råkar ut för en olycka på arbetsplatsen eller på väg till arbetet?

Om du är tvungen att stanna hemma från jobbet under en lång tid exempelvis på grund av sjukdom, kan ditt tidsbundna anställningsförhållande ta slut under din sjukledighet. Om en arbetsolycka inträffar, lönar det sig för dig som arbetstagare att kräva lön för sjukdomstiden, eftersom detta i så fall hur som helst hanteras via försäkringsbolaget. Arbetsgivaren har en försäkring som täcker arbetsolyckor och ersätter sådana kostnader som uppstått på grund av olyckan, till exempel läkarkostnader och löneförluster.

När arbetsgivarens skyldighet att betala ut lön för sjukdomstiden upphör, får man dagpenning från FPA enligt sjukförsäkringslagen. 

Handelns kollektivavtal
Kollektivavtalet inom turism-, hotell- och fritidstjänster
Kollektivavtalet för fastighetsservicebranschen

Denna nyhet baseras på en intervju med PAM:s arbetsmiljöexpert Erika Kähärä.

Om du insjuknar, vad är bra att komma ihåg?

  • meddela åt arbetsgivaren att du är sjuk
  • om din arbetsgivare kräver ett sjukintyg bör du lämna in intyget
  • sjukintyg fås via arbetshälsovården/kommunens hälsostation
  • bekanta dig med bestämmelserna i kollektivavtalet om lön under sjuktid.

Ny i branschen?

Har du sommararbetat eller nyligen börjat arbeta inom servicebranscherna? Vi har samlat sådan information som är viktigt för dig att veta på sidorna Ny i branschen.

Nyheten är uppdaterad 28.3.2019.

 

 

uutisen-teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Senaste

Mest lästa