Nyhet - 04.05.2018 klo 09.35
Arbetslivet

Sommarjobbare: Kontrollera hurudant arbetsavtal du undertecknar – visstidsavtal kan i princip inte sägas upp

Då du undertecknar ett sommarjobbsavtal bör du kolla villkoren i avtalet. Är du osäker på något i avtalet ska du fråga vad det betyder. Bild: Gettyimages

Då du undertecknar ett sommarjobbsavtal bör du kolla villkoren i avtalet. Är du osäker på något i avtalet ska du fråga vad det betyder. Bild: Gettyimages

”I arbetsavtalet kan man inte komma överens om sämre arbetsvillkor än vad avtalats i branschens kollektivavtal. Om minimilönen inom branschen är cirka 10 euro/timme kan man inte betala mindre åt sommararbetare, påminner PAM:s rådgivningschef Juha Ojala.

Även då man undertecknar ett arbetsavtal är det viktigt att förstå vad det handlar om. Också om sommarjobb är det viktigt att ingå ett skriftligt arbetsavtal som innehåller anställningsvillkoren såsom anställningstiden, lönen och arbetstiden.

”Kontrollera åtminstone anställningstiden, första och sista dagen, och vilket kollektivavtal som tillämpas. Visstidsanställningar kan också innebära en prövotid.
Inom servicebranscher är prövotiden maximalt hälften av anställningstiden då det handlar om korta anställningar på cirka tre månader", berättar Ojala.

Ett sommarjobb är ofta för viss tid, vilket innebär att avtalet är i kraft enligt det som överenskommits. Då kan det i princip inte sägas upp.

Har ett sommarjobbsavtal ingåtts för två månader från den 1 maj och står det i arbetsavtalet att arbetstiden är 30 timmar per vecka, kan anställningen inte upphävas ensidigt före den 30 juni. Juha Ojala noterar, att sommarjobbare ska ges så mycket arbete som det lovas i avtalet.

”Ibland händer det sig att en sommarjobbares anställning hävs med hänvisning till prövotiden. Också under prövotiden måste arbetsgivaren kunna ge ett giltigt skäl för att anställningen hävs. Hävs ett sommarjobb en dag innan prövotiden tar slut eller därför att det inte finns tillräckligt med arbete för alla eftersom för många sommarjobbare anställts, är dessa inte giltiga skäl att häva sommarjobbarens arbetsavtal”, slår Juha fast.

PAM handlägger årligen fall i vilka sommarjobbare vill säga upp sitt visstidsavtal mitt under anställningstiden. Sådana situationer uppstår till exempel då en sommarjobbare kunde få en längre anställning med bättre arbetstider efter att ett arbetsavtal med sämre villkor redan undertecknats. Visstidsanställningar förpliktar dock också anställda.

"Det förekommer ibland situationer där anställningen upphävs under prövotiden på basis av grunder som kan ifrågasättas."

"I samband med sommarjobb kommer parterna ofta inte överens om en prövotid och därför kan det vara svårt att komma loss från avtalet. Du kommer bort från ett sommarjobb för viss tid endast genom att förhandla och komma överens med arbetsgivaren”, påpekar Juha Ojala.

Arbetsgivaren måste erbjuda arbete enligt timantalet i arbetsavtalet

Emellanåt uppfyller sommarjobbet inte arbetstagarens förväntningar på anställningen. Juha Ojala konstaterar att arbete bör erbjudas i enlighet med timantalet i arbetsavtalet. Ibland kan inhopparavtal, det vill säga vid behov inkallade arbetskraft, eller nolltimmeavtal vålla otrevliga överraskningar åt sommarjobbarna.

”Arbetsavtal som går ut på att du kallas till arbete vid behov garanterar inte ett enda arbetsskift eller en enda arbetstimme. I värsta fall har sommarjobbare avtal för viss tid som inte ger någon lön över huvud. Det betyder ofta att du inte får efterlängtade pengarna från sommarjobbet. Därför lönar det sig verkligen att noggrant sätta sig in i anställningsvillkoren och fundera på deras eventuella följder innan du undertecknar arbetsavtalet”, tipsar Juha.

Då du undertecknar ett sommarjobbsavtal ska du också kontrollera övriga anställningsvillkor – inte endast anställningstiden. I tillägg till den och hur bindande anställningen är orsakas sommarjobbare otrevliga överraskningar av arbetsavtal som går ut på att du kallas till arbete vid behov.

Notera detta då du skriver under arbetsavtal

  • Inom servicebranscher är prövotiden maximalt hälften av anställningstiden då det handlar om korta anställningar på cirka tre månader

  • Ett sommarjobb är ofta för viss tid, vilket innebär att avtalet är i kraft enligt det som överenskommits. Då kan det i princip inte sägas upp.

  • Det är inte möjligt att i arbetsavtalet komma överens om sämre arbetsvillkor än vad som stadgas i branschens kollektivavtal.

Var betyder termerna?

Anställningsförhållande: Då du börjar arbeta uppstår ett anställningsförhållande mellan dig och arbetsgivaren. Det innebär att minimivillkoren i lagar och kollektivavtal träder i kraft fast ni inte har ingått ett skriftligt arbetsavtal.

Arbetsavtal: Ett avtal undertecknat av arbetstagaren och arbetsgivaren. Av avtalet framgår bl.a. anställningstiden, lönen och arbetstiden.

Prövotid: En tid under vilken arbetstagaren och arbetsgivaren kan häva arbetsavtalet. Ovanlig i samband med sommarjobb.

Visstidsanställning: Förpliktar bägge avtalsparterna – kan inte sägas upp under avtalsperioden.

Ny inom branschen?

Är du på väg att sommarjobba eller nyligen inlett arbetet inom servicebranscherna? Bekanta dig med för dig viktig information här.

Nyheten uppdaterad 21.3.2019.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa