Nyhet - 11.08.2019 klo 09.30
Arbetslivet

Sommarjobbare: kontrollera följande när arbetet upphör

Se till att det inte har uppstått lönefodringar då ditt sommarjobb tar slut. Bild: Gettyimages

Se till att det inte har uppstått lönefodringar då ditt sommarjobb tar slut. Bild: Gettyimages

Slutet på sommaren betyder för många även att sommarjobbet är över. När man slutar arbetet bör man åtminstone kontrollera att arbetsgivaren har betalat tillägg och övertidsersättning samt semesterersättning enligt kollektivavtalet.

Arbetsgivarna kan låta bli att betala exempelvis tillägg och övertidsersättningar enligt kollektivavtalet till sommarjobbare eller den semesterersättning som ska betalas i samband med slutlikviden. Sommarjobbare har också rätt att få ett arbetsintyg. Det har man ofta nytta av när man söker arbete senare, även om anställningsförhållandet var kort.

Lön

Om du misstänker att du inte har fått rätt lön eller tillägg utbetalda kan du kontrollera vilken lön du har rätt till i PAMs kollektivavtal. Som medlem kan du även kontakta vår medlemstjänst på tfn 030 100 640.

Det är skillnader i löner, tillägg och semester mellan olika kollektivavtal. För söndagsarbete betalar man alltid lönen förhöjd med 100 procent. Lönen för skolelever är som regel 70 procent av en yrkesarbetandes lön. Om du har arbetat i branschen tidigare somrar kan din lön uppgå till 80–100 procent av arbetstagarnas lön i branschen.

Semester

Du har rätt till semester eller semesterersättning. Semesterersättning betalas ut då man inte har eller kan ha någon semester. Huvudprincipen är att en person som arbetar 35 timmar eller 14 dagar per månad har rätt till semester i 2 eller 2,5 dag i månaden beroende på anställningsförhållandets längd. Vid sommarjobb betalas pengarna i regel ut som semesterersättning i samband med slutlikviden. Du får hjälp med uträkning av semesterersättning med PAMs semesterersättningskalkylator.

Sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna”

Enligt det två veckor (tio arbetsdagar) långa sommarpraktikantprogrammet kan anställningsförhållandet förläggas under perioden 1.6–31.8.2019. Lär känna arbetslivet och förtjäna är ett sommarpraktikantprogram som går ut på att arbetsgivaren betalar 365 euro i engångsersättning, i vilket den intjänade semesterersättningen under praktikanttiden ingår. Utöver det måste arbetsgivaren betala olycksfallsförsäkringspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie, socialskyddsavgift och ArPL-avgift.

Arbetsintyg

Arbetstagaren har rätt att få ett skriftligt arbetsintyg över anställningsförhållandet. Enligt lag är arbetsgivaren skyldig att ge ett arbetsintyg upp till tio år efter att anställningsförhållandet upphört.

På arbetsintyget anges som minimum arbetsgivarens och arbetstagarens namn, typ av arbetsuppgifter och anställningsperiod. På arbetstagarens begäran kan arbetsgivaren ge arbetstagaren ett omdöme om dennes färdigheter på intyget och anledningen till att anställningsförhållandet upphörde. Omdömet kan bestå av en kort beskrivning av kompetensen eller enbart ett omdöme som mycket bra, bra eller tillfredsställande. Ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket är en myndighet man kan vända sig till om arbetsgivaren inte trots uppmaning skriver ut ett arbetsintyg.

Lönefordringar

Ifall du märker att du har lönetillgodohavanden att få, meddela om detta till din arbetsgivare. Som stöd kan du använda den blankett för lönefodran som finns på arbetarskyddsmyndigheternas hemsida. Som PAM-medlem kan du även vara i kontakt med förbundets medlemstjänst.

Lönegaranti

Betalningen av fordringar som grundar sig på arbetstagarens arbetsförhållande tryggas av lönegarantisystemet om arbetsgivaren försatts i konkurs eller annars är insolvent. Ibland finns det skäl att göra en ansökan, även om det inte är tydligt att arbetsgivaren är insolvent. På det sättet tryggar man sina fordringar. Som lönegarantier kan alla sådana fordringar som arbetsgivaren skulle vara skyldig att betala till sin arbetstagare betalas.

Ansökan om lönegaranti görs på en blankett som fås från arbets- och näringsbyrån eller via länken Lönegaranti. Ansökan om lönegaranti ska göras inom tre månader efter att fordran förfallit till betalning.

Ifall att arbetet fortsätter

Ett medlemskap i förbundet och arbetslöshetskassan ger trygghet inför arbetslösheten och då man blir arbetslös. Håll ditt medlemsskap i skick genom att betala medlemsavgifterna alltid från lönen du får. Medlemsavgiften är 1,5 % av din bruttolön.

I livet sker förändringar som kan påverka medlemsavgiften. I vissa livsskeden är du befriad från betalningarna, och i andra situationer kan det annars vara bra att minnas att hålla dina kontaktuppgifter á jour med PAM.

(Nyheten har publicerats för första gången 24.6.2017. Uppdaterad 25.7.2018 och 1.4.2019.)

Ny i branschen?

Har du sommararbetat eller nyligen börjat arbeta inom servicebranscherna? Vi har samlat sådan information som är viktigt för dig att veta på sidorna Ny i branschen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa