Nyhet - 12.08.2020 klo 13.15
Arbetslivet

Sommarjobbare: kontrollera följande när arbetet upphör

Se till att det inte har uppstått lönefodringar då ditt sommarjobb tar slut. Bild: Gettyimages

Se till att det inte har uppstått lönefodringar då ditt sommarjobb tar slut. Bild: Gettyimages

Vid anställningens slut är det en bra idé att varje anställd kontrollerar att alla anställningsvillkor är uppfyllda och att till exempel slutlön och semesterlön har betalats korrekt.

Lön

Då anställningsförhållandet tar slut betalas alltid slutlönen, det vill säga så kallad sista löneutbetalning. Det är bra att kontrollera att allt har betalats rätt. Ibland kan det hända att arbetsgivare lämnar obetalt exempelvis tillägg i enlighet med kollektivavtalet till sommaranställda, liksom övertidsersättning eller semesterlön som betalas i samband med slutlönen.

Om du misstänker att du inte har fått lön eller tillägg på rätt sätt kan du kontrollera din lön från PAM:s kollektivavtal.
Som fackmedlem kan du alltid vända dig till förtroendemannen på arbetsplatsen om du har frågor om lön eller kontakta vår anställningsrådgivning, tel. 030 100 640.

Det förekommer skillnader i kollektivavtal angående lön, tillägg och semester. Söndagsarbete ersätts alltid som 100 procents förhöjd lön. Lönen för en skolelev är i regel 70 procent av lönen för en yrkesarbetare. Om du har arbetat i branschen under tidigare somrar kan din lön vara 80-100 procent av lönen för branschanställda.

Semester

Du har rätt till årssemester eller semesterersättning. Semesterersättningen betalas ut om semester inte hålls eller inte kan tas. Huvudprincipen är att en person som arbetar 35 timmar eller 14 dagar i månaden tjänar 2 eller 2,5 dagar ledighet per månad, beroende på anställningsförhållandets längd. Vanligtvis i sommarjobb betalas dessa i samband med slutlönen som semesterlön. Du kan få hjälp med att beräkna semesterlönen med hjälp av PAM:s semesterräknare (på finska).


Sommarpraktikantprogrammet ”Lär känna arbetslivet och förtjäna”  

PAM har tillsammans med arbetsgivarförbunden kommit överens om att sommarpraktikantprogram för skolelever inom handeln, turism-, restaurang- och fritidstjänster, fastighetsservicebranschen sant apoteksbranschen 2020 och 2021. Kontrollera överenskomna lönebestämmelser och övriga villkor här. 
 

Arbetsintyg

Den anställda har rätt att få ett skriftligt intyg över anställningen. Enligt lag måste arbetsgivaren utfärda ett arbetsintyg i ytterligare tio år efter att anställningsförhållandet upphört. Även för ett kort anställningsförhållande, såsom sommararbete, har arbetstagaren rätt att få ett arbetsintyg. Arbetsintyget är ofta användbart i senare jobbsökningssituationer.

I arbetsintyget anges åtminstone den anställdes och arbetsgivarens namn, arbetsuppgifternas art och anställningstid. På begäran av den anställda kan arbetsgivaren ytterligare i intyget göra en bedömning av arbetstagarens arbetsinsatser och orsaken till varför anställningen upphört. Utvärderingen kan vara en kort beskrivning av färdigheterna eller endera berömligt, bra eller tillfredsställande. Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd och säkerhet (AVI) är den myndighet som du kan kontakta om arbetsgivaren inte skriver ett arbetsintyg trots förfrågningar.
 

Lönefordringar

Ifall du märker att du har lönetillgodohavanden att få, meddela om detta till din arbetsgivare. Som stöd kan du använda den blankett för lönefordran som finns på arbetarskyddsmyndigheternas hemsida. Som PAM-medlem kan du även vara i kontakt med förbundets medlemstjänst.
 

Lönegaranti

Betalningen av fordringar som grundar sig på arbetstagarens arbetsförhållande tryggas av lönegarantisystemet om arbetsgivaren försatts i konkurs eller annars är insolvent. Ibland finns det skäl att göra en ansökan, även om det inte är tydligt att arbetsgivaren är insolvent. På det sättet tryggar man sina fordringar. Som lönegarantier kan alla sådana fordringar som arbetsgivaren skulle vara skyldig att betala till sin arbetstagare betalas.

Ansökan om lönegaranti görs på en blankett som fås från arbets- och näringsbyrån. Ansökan om lönegaranti ska göras inom tre månader efter att fordran förfallit till betalning. Läs mer här.
 

Ifall att arbetet fortsätter

Ett medlemskap i facket och arbetslöshetskassan ger trygghet inför arbetslösheten och då man blir arbetslös. Håll ditt medlemskap i skick genom att betala medlemsavgifterna alltid från lönen du får. Medlemsavgiften är 1,5 % av din bruttolön.

I livet sker förändringar som kan påverka medlemsavgiften. I vissa livsskeden är du befriad från betalningarna, och i andra situationer kan det annars vara bra att minnas att hålla dina kontaktuppgifter á jour med PAM.
 

(Nyheten har publicerats för första gången 24.6.2017. Uppdaterad 11.8.2020 vad gäller ingressen och länkar.)

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa