Nyhet - 06.09.2013 klo 12.00

Sommarjobbare, kolla detta vid jobbslut

Det är viktigt att den som sommarjobbat kollar att arbetsförhållandet avslutas riktigt. 

 

Sommarjobbare, kolla detta vid jobbslut

26.8.2013 11:00

Det är viktigt att den som sommarjobbat kollar att han/hon fått korrekt betalt de löner och semestrar som han/hon har rätt till. Det lönar sig också att begära arbetsintyg för alla anställningar, även korta.

Ibland kan arbetsgivaren försumma betalningen av till exempel tillägg, övertidskompensation eller semesterersättning i samband med slutlönen. Också sommarjobbarna har rätt till arbetsintyg. Även om anställningen är kort, är det nyttigt att kunna dokumentera den när du senara söker jobb.

Lönen

Om du mistänker at din lön inte är rätt betalt eller att du inte alls har fått de tillägg som du har rätt till, kan du kolla din lön i kollektivavtalen. Som medlem kan du också kontakta vår anställningsrådgivning på telefon 030 100 620.

I kollektivavtalen förekommer skillnader i lön, tillägg och semestrar. För söndagsarbete ska lönen alltid förhöjas med 100 procent. Elevlönen är normalt 70 procent av lönen till en yrkeskunnig anställd. Om du har arbetat i samma bransch redan under tidigare somrar, kan din lön vara 80–85 procent av de vanliga lönerna.

Semester

Du har rätt till semester eller semesterersättning. Semesterersättning betalas då du inte tar ut eller kan ta ut semester. Huvudprincipen är att de som arbetar 35 timmar eller 14 dagar i månaden samlar in 2 eller 2,5 dagar semester per månad beroende på hur länge han eller hon har varit anställd. Det är vanligt att betala dessa i samband med slutlönen som semesterersättning. Du kan få hjälp till att beräkna din semesterersättning av PAMs semesterkalkulator.

Tutustu ja tienaa -sommarpraktikprogram

Under praktikantprogrammet, som varar två veckor (10 arbetsdagar), kan anställningen placeras mellan 1.6. och 31.8.2013. "Lär dig känna arbetslivet och tjäna en slant” är et sommarpraktigprogram som arbetsgivaren betalar 335 euro för som engångslön, dvs. semesterersättningen för perioden är inräknad i lönen. Utöver detta ska arbetsgivaren betala olycksförsikringen, arbetslöshetsavgiften, socialavgiften samt pensionsavgiften för sommarjobbaren.

Arbetsintyg

Den anställda har rät att få ett skriftligt intyg för anställningen. Enligt lagen har arbetsgivaren plikt att ge intyget så sent som 10 år efter anställningens slut.

På intyget ska i det minsta stå arbetstagarens och arbetsgivarens namn, uppgifternas karaktär och anställningstid. På begäran av den anställda kan arbetsgivaren även skriva en bedömning av arbetstagarens kompetens och orsaken till anställningens slut. Bedömningen kan vara en kort beskrivning eller bara ett vitsord som berömlig, god eller nöjaktig. Närings-, trafik och miljöcentralen är myndigheter som man kan kontakta om arbetsgivaren inte skriver arbetsintyg efter begäran.

Lönefordringar

Om du upptäcker att du inte har fått alla löner som du har rätt till, informera först arbetsgivaren. Du kan använda blanketten för lönfordran, som du hittar joka löytyy työsuojeluhallinnon sivuilta. Den som är medlem i Servicefacket PAM kan också ta kontakt med förbundets anställningsrådgiving.

Lönegaranti

Lönegarantisystemet tryggar betalningen av arbetstagarens fordringar, vilka beror på anställningsförhållandet vid arbetsgivarens konkurs eller annan situation av insolvens. Ibland kan det vara klokt att skriva en söknad även om det inte är frågan om arbetsgivarens tydliga insolvens. Med en söknad kan man trygga fordran. Som lönegaranti kan man få betald alla fordringar som arbetsgivaren har plikt att betala åt sin anställda.

Man ansöker om lönegaranti med en blankett som man får hos arbets- och näringsbyrån eller genom denna länk elinkeinotoimistoista tai linkistä ansökan om lönegaranti. Söknad om lönegaranti ska göras inom tre månader efter att fordran har förfallit till betalning.

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa