Nyhet - 20.12.2013 klo 11.00

Söckenhelgsersättningar inom fastighetsbranschen vid årsskiftet

Söckenhelgsersättning utbetalas till de anställda som förlorar en del av sin inkomst på grund av söckenhelg.

 

Söckenhelgsersättningen utbetalas till de anställda som förlorar en del av sin inkomst på grund av söckenhelg. Den månadsavlönade anställda förlorar inte sin inkomst även om han inte arbetar under söckenhelg, och är därför inte berättigad till ersättning.

Den timavlönade anställda har rätt till söckenhelgsersättning, när han har varit anställd minst 3 månader innan söckenhelgen inträffar, men när det gäller självständighetsdagen ska anställningen ha varat minst 6 dagar.

Söckenhelger vid årsskiftet som ger rätt till ersättning:

självständighetsdagen 6.12, fredag

julafton 24.12, tisdag

juldagen 25.12, onsdag

annandag jul 26.12, torsdag

juldagen 1.1, onsdag

trettondagen 6.1, måndag

Den heltidsanställda får utbetalt ersättningen enligt 7,5 eller 8 timmar beroende av arbetsavtalet.

Den som har kortare arbetstid än 37,5 timmar per vecka, får söckenhelgsersättningen enligt den faktiska arbetstiden.
Om arbetstagaren har arbetat under de nämnda dagarna, förhöjs hans lön för dessa dagar med 100 %. Det utbetalas inte söckenhelgsersättning för de utförda timmarna, men om de utförda timmarna är färre än den normala dagliga arbetstiden, utbetalas ersättning för differensen.

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa