Nyhet - 20.12.2013 klo 10.00

Söckenhelgerna i julen inom väktar- och hårbranschen samt för RAY-anställda

  Söckenhelgerna under julen förkortar arbetstiden.

 

Väktarbranschen

Söckenhelgerna under julen förkortar arbetstiden på följande sätt inom väktarbranschen:

självständighetsdagen, julafton, annandag jul och trettondagen förkortar periodens arbetstid för den som har varit anställd minst tre månader innan söckenhelgen inträffar och varit på arbete enligt arbetsskiftsförteckningen både för och efter söckenhelgen, eller vid skälig frånvaro arbetat minst en av dessa.

En söckenhelg förkortar arbetstiden för en månadsavlönad anställd med 8 timmar. För en deltidsanställd som arbetar under fem dagar i veckan relateras arbetstidsförkortningen till 120-timmars arbetstid, och andra deltidsanställda får utbetalt en söckenhelgsersättning enligt arbetsskiften, högst för åtta timmar, om han arbetar under en söckenhelg. Lön för söckenhelgen utbetalas enligt genomsnittlig timlön.

En söckenhelg genomförs vid att förkorta periodens arbetstid med ett skift i taget eller innan 30.4.2014 enligt arbetsgivarens bestämmelse.

Observera söndags- och lördagsförhöjningar för särskilda lördagar (kollektivavtalets § 30) och att söckenhelgsledighet likställs med arbetstiden.

Hårbranschen

I år förkortar söckenhelgerna arbetsiden på hårbranschen enligt följande:

Under veckan 49 förkortas arbetstiden med en dag, när självständighetsdagen inträffar på en fredag, under veckan 52 med två dagar, då julafton inträffar på tisdag och annandag jul på torsdag. Under första veckan 2014 förkortas arbetstiden med en dag på grund av nyårsdagen.

Arbetstidsförkortningen genomförs med en extra ledig dag under söckenhelgsveckan eller under en vecka före eller efter denna. Övriga arbetsdager varken förkortas eller förlängas.

Arbetstidsförkortning för deltidsanställda räknas med att dividera den i arbetsavtalet överenskomna arbetstiden med fem. Förkortningen kan ges antingen som ledighet med lön eller en motsvarande penningersättning utöver de genomförda arbetstimmarna.

De med provisionslön för utbetald en timlön enligt garantilön som motsvarar arbetstidsförkortningen.

Observera helgaftonstillägget enligt kollektivavtalets § 25 om du arbetar på nyårsafton eller trettondagsafton. Observera även helgaftonsledighet (kollektivavtalets § 31).

RAY

Månadsavlönade anställda får två lediga dagar på grund av söckenhelger för varje hela kvartal. När trettondagen inträffar på någon annan vardag än lördag, åar de månadsanställda berättigade till tre lediga dagar under årets första kvartal. Ledigheterna ska ges under samma eller senast under det sista kvartalet. Utjämningsperiodens arbetstid förkortas med den lediga tiden.

 

 

uutisen-teksti: SYSTEM

 

Senaste

Mest lästa