Nyhet - 28.04.2020 klo 10.40
Utkomst

Smidigare FPA-sökprocess för grundläggande utkomststöd på grund av coronaviruset

Under coronavirusepidemin har Egezona Kllokoqi-Bublaku besvarat många frågor om utkomsten bland PAM-medlemmar. Foto: Eeva Anundi

Under coronavirusepidemin har Egezona Kllokoqi-Bublaku besvarat många frågor om utkomsten bland PAM-medlemmar. Foto: Eeva Anundi

Många permitterade funderar på att söka grundläggande utkomststöd hos FPA. Egezona Kllokoqi-Bublaku på PAM och Marja-Leena Valkonen på FPA berättar vad de som söker denna förmån för första gången behöver veta.

Om du inte får pengar från något annat håll hjälper lagstadgade grundläggande utkomststödet från FPA med nödvändiga dagliga utgifter.

Permitterade som måste vänta länge på arbetslöshetsdagpenning på grund av ansökningsmängden hos a-kassan kan hamna i en sådan nödsituation.

”Det tar länge – flera veckor – för kassor att handlägga dagpenningsansökningar. Under denna tid kan familjer få det tufft med försörjningen. FPA beviljar åter grundläggande utkomststöd snabbt på mindre än en vecka”, säger Egezona Kllokoqi-Bublaku, socialpolitisk expert på PAM.

Till exempel PAM:s a-kassa har satsat mer resurser på att snabba upp handläggningen av ansökningar men på grund av permitteringsvågen kan kassan troligen inte undvika fördröjningar i utbetalningen i vår.

Utkomststöd kan sökas av personer som väntar på en annan förmån. Egezona Kllokoqi-Bublaku påminner dock om att FPA kan senare också kräva igen grundläggande utkomststödet från arbetslöshetsunderstödet.

 

Bostadsstöd ska sökas först eller samtidigt

Positivt för sökande är att FPA tagit i bruk en smidigare sökprocess för grundläggande utkomststöd från första april till sista juli. FPA har också gjort det lättare för arbetslösa, företagare och studenter att få utkomststöd.

Bakom detta ligger en rekommendation som social- och hälsovårdsministeriet gav 31 mars till följd av coronaviruset. Förmånschef Marja-Leena Valkonen på FPA berättar att riktlinjerna i rekommendationen nog iakttas då FPA fattar sina beslut.

 

Bild: Kela

”Uträkningen av skäliga boendekostnader frångås nu tillfälligt, vilket kan vara viktigt för många. Det innebär att våra nya klienters verkliga boendekostnader – hyra, el och vatten – beaktas i samband med grundläggande utkomststödet”, säger Marja-Leena Valkonen.

I samband med ägarbostäder beaktas verkliga vederlaget, räntan på bolån och värmekostnaderna.

”Och nu uppmanar vi inte nya sökande att finna en billigare bostad”, fortsätter Marja-Leena Valkonen.

I och med ministeriets anvisningar krävs det inte heller omedelbart att nya FPA-klienter ska sälja enkelt realiserbara tillgångar såsom aktier.

Exakt som tidigare är däremot att för att få grundläggande utkomststöd ska sökande ha sökt eller samtidigt söka allmänt bostadsbidrag. Eftersom bägge söks hos FPA kan du fylla i ansökningarna samtidigt i dess e-tjänst.

”På FPA är handläggningsläget bra för utkomststöd. Du får ett beslut på i snitt fyra vardagar”, berättar Marja-Leena Valkonen.

 

Individens eller familjens allmänna situation avgör

Enligt Egezona Kllokoqi-Bublaku är det dock inte garanterat att du får grundläggande utkomststöd.

”Fast FPA gjort allting smidigare beror det om du får stöd på allmänna situationen för familjen eller individen”, betonar hon. Hon noterar att du kan också få stöd från kommunen.

”Fast du kanske inte har rätt till grundläggande utkomststöd från FPA kan du ha rätt till kompletterande eller förebyggande utkomststöd från socialverket i kommunen.”

Låt oss till sist ta en titt på webbsidorna för FPA. En hypotetisk permitterad utan pengar som väntar på arbetslöshetsdagpenning får svaret att alla är skyldiga att förbereda sig på att arbetsinkomsterna kan minska.

”FPA går dock igenom situationen från fall till fall och bedömer huruvida det varit möjligt att förbereda sig. FPA beaktar den exceptionella situation som coronavirusepidemin skapat”, sägs det i svaret.

 

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa