Artikel - 17.05.2018 klo 13.48
Lokala avtal

Smarta arbetsgivare motiverar sina arbetstagare med bra lokala avtal

Enligt Jyrki Sinkkonen får bra lokala avtal de anställda att engagera sig och blir motiverade. Foto: Jukka Rapo

Enligt Jyrki Sinkkonen får bra lokala avtal de anställda att engagera sig och blir motiverade. Foto: Jukka Rapo

Inom PAMs branscher ingås flest riktiga lokala avtal i branscher som ligger nära industrin, som exempelvis i säkerhetsbranschen, inom industrirengöring och logistik. Enligt Jyrki Sinkkonen på PAM har arbetsgivarförbunden ingen genuin vilja att ingå lokala avtal.

Lokala avtal innebär att representanter för arbetstagare och arbetsgivare inom företaget förhandlar om arbetsvillkoren. Och det är enligt PAMs förhandlingschef Jyrki Sinkkonen ett bra sätt att förbättra arbetsvillkoren och höja inkomstnivån.

”Medan arbetsvillkoren förbättras tämligen långsamt via kollektivavtal är lokala avtal det enda sättet att snabbt få bra resultat både inom lönesättningen och på andra områden”, säger han.

Sinkkonen har varit med den arbetsgrupp på PAM som har diskuterat förbundets hållning när det gäller lokala avtal. Han håller också kurser i lokala avtal. Även om Sinkkonen är känd som en entusiastisk förespråkare av att ingå avtal på företagen, passar det inte på alla arbetsplatser.

”Det är en absolut förutsättning att man har en stark förtroendemannaorganisation.”

Inom säkerhetsbranschen är förtroendemannanätverket bra, och därför är förhandlingar en välbekant företeelse inom exempelvis AVARN Security. Lokala avtal är enligt honom också ett bra sätt att testa nya arbetsvillkor. Ett genombrott är exempelvis i fastighetsservicebranschen, där man på miljötjänsteföretaget Delete har kommit överens om ett utjämningssystem som kommer att införas på företaget efter en teknisk utredning.

”Utjämning är ett skällsord nästan inom alla branscher, för det har varit någonting ganska ensidigt. På Delete har man även gjort utjämningen trevligare för arbetstagarna genom att ge dem extra friheter eller inkomster.”

För företagen är lokala avtal ett sätt att engagera de anställda och få dem att stanna på företaget.
”Bra företag placerar ut spelmarkerna tillsammans med de anställda för att uppnå resultat. De är också beredda att dela med sig av framgången till de anställda. Det syns i de anställdas engagemang, motivation och samarbetsanda.”
”Om man skulle ha arbetsgivarförbundet i spetsen för lokala avtal skulle det inte bli några”, säger Sinkkonen bryskt.

En del av arbetsgivarförbunden i servicebranscherna har inte längre med kurserna om lokala avtal bland utbildningarna som omfattas av arbetsgivarstöd. De vill alltså inte vara med och främja personalens kompetens när det gäller att ingå avtal.

”Som tur är finns det enskilda företag som stöttar sina förtroendemän i att delta i kurserna.”

Enligt Sinkkonen blir arbetsgivarförbundens inställning till lokala avtal lätt ganska ensidig: man ska sträva efter en nivå under kollektivavtalet.

”Det saknas en verklig vilja till lokala avtal”, tolkar han det som.
”Lokala avtal är välkomna, när båda parter upplever att de får någonting. Några andra avtal kan det inte finnas.”

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa