Nyhet - 07.01.2016 klo 16.16

Småföretagens företagshälsovård förbättras successivt

Småföretagare har börjat upptäcka vikten av företagshälsovård för att främja arbetsförmågan. Bild: iStockphoto

Småföretagare har börjat upptäcka vikten av företagshälsovård för att främja arbetsförmågan. Bild: iStockphoto

Många småföretagare känner fortfarande inte till sin skyldighet att ordna företagshälsovård. Situationen har dock förbättrats.

– Bland de små arbetsgivarföretagarna kände var sjunde inte till skyldigheten att ordna företagshälsovårdstjänster åt de anställda, konstaterar Helena Palmgren från Arbetshälsoinstitutet. Detta framgår av Arbetshälsoinstitutets undersökning.

Företagshälsovårdens roll som expert till stöd för småföretagens arbetsförmåga håller enligt Palmgren emellertid på att bli tydligare. Tjänsterna har blivit mer heltäckande de senaste åren, i synnerhet för företag med mindre än 10 anställda. Tre av fyra av denna typ av mikroföretag tillhandahöll företagshälsovårdstjänster för sina anställda år 2014.

– Dessa tjänster erbjuds av små företag och deras företagare upplever att de har nytta av den regelbundna uppföljningen av hälsan inom företagshälsovården samt att de snabbt och bekymmersfritt får sjukvård, står det i Arbetshälsoinstitutets meddelande.

Bland enmansföretagare är det fortfarande sämre. Av dem omfattades endast var tionde av företagshälsovårdstjänster riktade till företagare år 2014, trots att medvetenheten om denna möjlighet har ökat, enligt Arbetshälsoinstitutets undersökning.

– Var sjätte företagare som inte omfattades av företagshälsovården visste inte att man även som företagare kan skaffa företagshälsovårdstjänster åt sig själv.

Informationen måste komma från ett och samma håll

Även om situationen har förbättrats bör företagshälsovårdens täckning utökas, tycker forskarna.

Enligt forskarna skulle det göra det lättare för småföretagen att få information om företagshälsovården och om hur man skaffar sådana tjänster om man införde en verksamhetsmodell där all nödvändig information och vägledning om tjänsterna fanns elektroniskt på ett och samma ställe. Småföretagen behöver även nya sätt att ordna med företagshälsovårdstjänster.

– Små företag behöver flexibla servicekoncept och elektroniska tjänster som är enkla att skaffa och använda.

Även sammanslutning i nätverk för företagshälsovård och samarbete med företagarorganisationer och företagstjänster skulle göra företagshälsovårdstjänster mer kända.

Nya företag och företagare söker sig mer naturligt till företagshälsovården redan i början av företagandet. Då blir det till en del av företagets verksamhet att värna om arbetsförmågan i samarbete med företagshälsovården.

 

 

uutisen-teksti: UP/Mika Peltonen

 

Senaste

Mest lästa