Artikel - 08.03.2018 klo 09.08
Uppsägning

"Skjutsad kvinna" vann i hovrätten: avtalet undertecknat under påtryckningar är ogiltigt

Ritva Ketola njuter nu av naturen tillsammans med sina hästar samt hundarna Vanda, Nita och Jätkä. Foto: Akseli Muraja

Ritva Ketola njuter nu av naturen tillsammans med sina hästar samt hundarna Vanda, Nita och Jätkä. Foto: Akseli Muraja

Ritva Ketola vann även i hovrätten mot sin tidigare arbetsgivare, som under märkliga förhållanden hade pressat henne till att underteckna ett avtal om uppsägning av anställning.

Den tidigare chefen på SOL Henkilöstöpalvelut Oy hade i november 2014 tagit sin underordnade till en avlägsen parkeringsplats utanför Kuopio och genom enträgna påtryckningar krävt att hon skulle underteckna ett papper vars innehåll Ketola vid den aktuella tidpunkten inte förstod. Pam-tidningen skrev om nyheten om "den som drogs till skogskanten" för ett år sedan i samband med att ärendet behandlades i tingsrätten.

”Visst har det satt sina spår."

Ritva Ketola svarar i telefon i bilen och talar samtidigt som hon kör hem till Kaavi från arbetet.

”Jag har blivit otroligt mycket försiktigare än tidigare. Ibland har jag svårt att lita på människor.”

För ett år sedan brast hennes röst när hon berättade om vad hon hade upplevt den där tidiga morgonen i november, första arbetsdagen efter en lång sjukledighet, när chefen hade ringt och bett henne följa med.

Trots att Ketola blivit chockad började hon snart därefter studera till närvårdare. En ny visstidsanställning i Kuopio börjar precis.
”Först för cirka tre månader sedan förstod jag själv hur illa det hade varit. Kanske var det när jag plötsligt i november förra året kom på mig själv med att tänka hur härligt det blir när julen kommer!”

Då inleddes en ny fas, som fortsätter.
”Det behöver inte vara som en soluppgång. Många små, vackra och enkla ting har plötsligt blivit tydliga, sådant som jag inte längre såg förut. Jag orkade inte fästa vikt vid dem.”

Hemmet i Kaavi är omringat av natur. Här finns också familjen, hundarna och hästarna. Hit kör Ketola numera från jobbet med ett lätt sinne. Det nya arbetet har också fått henne att uppskatta de små tingen.

”Att arbeta med omsorg är fantastiskt, för man kan göra väldigt mycket för en annan person med små medel.”
Ketola medger att hon även tyckte mycket om sitt tidigare arbete som försäljningschef på SOL, som var helt annorlunda.
”Men jag tänker inte gå in i den branschen mer. Jag offrar inte mig själv för jobbet på samma sätt som jag gjorde innan.”

Liksom tingsrätten konstaterade Östra Finlands hovrätt att förhållandena för undertecknandet av avtalet om uppsägning av anställning var sådana att det var ”ohederligt och ovärdigt” av arbetsgivaren att hänvisa till detta dokument. Domstolarna ansåg alltså att avtalet är ogiltigt och att arbetsgivaren har avslutat anställningsförhållandet utan grund. Dessutom ansågs arbetsgivaren ha diskriminerat arbetstagaren på grund av hennes hälsotillstånd.

Händelsen, som ledde till ett rättsligt förfarande, tog sin början när Ritva Ketola för 3,5 år sedan återgick i arbete efter fyra månaders sjukledighet. Under den tiden hade lön betalats ut till henne utan grund, vilket hon i och med att hon vårdades på sjukhus och var omtöcknad av mediciner inte lade märke till. Ketola hade anmält till chefen och FPA att sjukledigheten fortsatte, men löneräkningen hade inte fått den informationen. Arbetsgivaren ansåg att det var grund till uppsägning.

Därför hade chefen på morgonen den första arbetsdagen bett Ketola att kliva in i hans bil, så att de kunde köra till ett kafé och i lugn och ro gå igenom frågor som hade med arbetet att göra. Chefen körde till en parkeringsplats till en bensinmack bredvid Matkus köpcenter 10 kilometer utanför Kuopio och räckte över ett papper som han bad Ketola att läsa och underteckna. Efter en timme av påtryckningar undertecknade en gråtande och nästan hysterisk Ketola pappret.

”Det känns som att det som hände var meningen”, säger Ketola nu i efterhand.

Lättnaden över att ha lämnat denna svåra period bakom sig har varit stor för hela familjen. Ketola brister för första gången ut i skratt bakom ratten när hon beskriver hur glad hennes man var över att hans fru hade kommit tillbaka. Den fru som var energisk och uppmuntrande.
”Det var fantastiskt att återigen vara den jag alltid har varit.”

Hovrättens avgörande har ännu inte vunnit laga kraft.
SOL Henkilöstöpalvelut kan fram till den 9 april lämna in en ansökan om besvärstillstånd till högsta domstolen. Om tillståndet beviljas tas fallet upp ytterligare en gång, men utan bevisupptagning. Högsta domstolen tar endast upp sällsynta fall. Om hovrättens dom vinner laga kraft är SOL Henkilöstöpalvelut skyldiga att betala arbetstagaren ersättning för ogrundat upphävande av arbetsavtal med ett belopp motsvarande en lön för 8 månader, en månads lön för uppsägningstiden samt gottgörelse enligt lagen om likabehandling på 7 000 euro, det vill säga sammanlagt över 24 000 euro. Dessutom åläggs SOL att ersätta PAM för rättegångskostnaderna i tingsrätten och hovrätten på sammanlagt 18 002,65 euro.

 

 

uutisen-teksti: Sini Saaritsa

 

Senaste

Mest lästa