Nyhet - 12.06.2018 klo 09.49
Lagstiftning

Skatteförvaltningens arbetsgrupp föreslår införande av online-kassasystemen – PAM vill även skynda på kriminalisering av underlöner

PAMs arbetstids- och lönesystemexpert Sirpa Leppäkangas skulle vara nöjd om man införde online-kassasystemen snarast. Foto: Eeva Anundi

PAMs arbetstids- och lönesystemexpert Sirpa Leppäkangas skulle vara nöjd om man införde online-kassasystemen snarast. Foto: Eeva Anundi

Skatteförvaltningens arbetsgrupp lanserar införandet av kassasystem i realtid i Finland. Servicefacket PAM hoppas att arbetsgruppens förslag snabbt ska införas. Förutom införandet av online-kassasystemen bekämpas den grå ekonomin även effektivt med förändringar i lagstiftningen. Det är viktigt att lägga in begreppet lönebrott i lagen.

I redovisningarna av Statsrådets program för att motverka grå ekonomi och ekonomisk brottslighet framgår det att införandet av fiskala online-kassasystem skulle bidra till att bekämpa den grå ekonomin inom konsumenthandeln. De skulle också främja utvecklingen mot elektroniska betalningar och minska skattefel till följs av dolda inkomster.

I den rapport över projektredovisningen som offentliggörs idag konstateras det att reformen innebär att skatteförvaltningen får uppgifter om försäljningstransaktioner direkt vid köptillfället.

PAM håller med om resultaten i arbetsgruppens projektredovisning och hoppas att regeringen snabbt vidtar åtgärder för att uppnå de förbättringar som arbetsgruppen presenterat.

”Nya typer av online-kassasystem främjar en sund konkurrens. Via dem får skatteförvaltningen enkelt in de uppgifter de behöver och en av de aktiviteter som är vanliga inom den grå ekonomin, svart försäljning, förhindras. Det främjar både ekonomin och förbättrar arbetstagarnas ställning", konstaterar PAMs arbetstids- och lönesystemexpert Sirpa Leppäkangas.

En av de centrala faktorerna för att bekämpa den grå ekonomin är enligt PAM även att förhindra underlöner. Det är dock inte alltid en självklarhet att bestämmelserna i kollektivavtalen följs av företag som agerar orättvist.

”Underlöner bör kriminaliseras och begreppet lönebrott införas i lagen. Tillägg i lagen och nya, fungerande online-kassasystem är i kombination ett effektivt sätt att förhindra missbruk och utnyttjande av människor i arbetslivet”, konstaterar Leppäkangas.

Du kan läsa mer om skatteförvaltningens projektredovisning och arbetsgruppens utvärdering av effekterna av införandet av kassasystemen här. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa