Nyhet - 27.04.2018 klo 09.00
Arbetslivet

Ska du på jobbintervju? Normalt att vara nervös

Arbetssökande och anställda ska komma ihåg att deras agerande i sociala medier skapar kontinuerligt en bild av dem själva. Foto: gettyimages

Arbetssökande och anställda ska komma ihåg att deras agerande i sociala medier skapar kontinuerligt en bild av dem själva. Foto: gettyimages

Mångsidiga serviceuppgifter erbjuder årligen sommarjobb åt tiotusentals unga. Du får testas i en intervju men arbetsgivaren får inte fråga dig riktigt vad som helst.

I en jobbintervju lönar det sig att utnyttja situationen så mycket som möjligt. Jobbintervjun ger dig en bra chans att lära dig om arbetslivet samt få mer information om det jobb du söker, arbetsuppgifterna och anställningsvillkoren.

”Det är viktigt att vara hederlig i en intervju. Detta garanterar att arbetsgivaren får en önskad anställd och att arbetet motsvarar den uppfattning sökanden har om lediga uppgiften. Då bägge parterna är på det klara med dessa frågor skapas en bra grund för samarbete”, säger PAM-ombudsmannen Isto Yrjönen.

En jobbintervju ska följa vissa regler. Sökande får inte frågas vad som helst. Sommarjobbare får till exempel inte ställas frågor som strider mot personuppgiftslagen eller integritetsskyddet.

”I en jobbintervju får arbetsgivaren endast ställa frågor med samband till arbetet. Frågor om sökandens familjeförhållanden och särskilt familjeplaner är entydigt förbjudna. Frågor om en persons övertygelse eller religion är inte heller tillåtna”, berättar Isto.

Inte god ton att kolla sociala medier på förhand

Sociala medier prövar gränsen till privatlivet. I vissa fall kan det kännas lockande att utnyttja sociala medier för att ta reda på mer om sökanden men det hör inte till god ton.

”Arbetsgivaren kan så klart vara intresserad av sökanden som person och hur denne anpassar sig till arbetsplatsen i tillägg till arbetsuppgifterna. Sådana frågor ska utredas med hjälp av ansökan och intervjun – under inga omständigheter genom att gå igenom sociala mediekonton”, betonar Isto Yrjönen.

PAM anser det vara tvivelaktigt att samla in och utnyttja uppgifter om sökanden från sociala medier eller till exempel Google. Uppgifterna är nödvändigtvis inte längre aktuella, korrekta eller ens relevanta för arbetet. Sökande ska dessutom ge sitt samtycke på förhand till att det insamlas information om dem från datanät.

”Alla ska förstås komma ihåg att med vårt beteende i sociala medier skapar vi kontinuerligt en bild av oss själva. Jag tycker att du aldrig ska säga något sådant i sociala medier som du inte kan stå bakom och enkelt och kortfattat förklara”, tipsar Isto.

Enligt honom lönar det sig att fundera på hur du använder och agerar i sociala medier också efter att du fått jobbet och redan arbetar.

”Arbetsgivare och anställda ska vara lojala mot varandra – både på och utanför arbetsplatsen. Detta innebär att du inte ska tala illa om någon, avslöja hemligheter eller orsaka problem för andra parten. Vi har yttrandefrihet men också ett ansvar för det vi säger”, slår Isto Yrjönen fast.

Nervös inför en jobbintervju? Enligt Isto ska du förbereda dig för intervjun genom att bekanta dig med arbetet, till exempel besöka företagets webbsidor. Särdragen inom en bransch framgår också av dess kollektivavtal som innehåller minimianställningsvillkoren inom branschen såsom löner och arbetstider.

”Det är helt normalt att vara nervös inför en jobbintervju. Jag har varit spänd på varje intervju under min karriär. Nervositet kan också visa arbetsgivaren att du verkligen är intresserad”, noterar Isto uppmuntrande.

Enligt honom lönar det sig att förbereda sig genom att på förhand fundera på frågor som du själv kunde ställa arbetsgivaren.

”Det visar åt arbetsgivaren att du har ett genuint intresser för arbetet och arbetsuppdraget. Samtidigt kan du få viktigt tilläggsinformation som berättar mer om arbetet än en arbetsannons”, konstaterar Yrjönen.

Notera detta i intervjusituationer:

  • Syftet med intervjun är att ta reda på om du är en lämplig arbetstagare för den lediga arbetsplatsen. I arbetsintervjun får arbetsgivaren endast ställa frågor som hänför sig till arbetet och utförandet av arbetet.

  • PAM anser det vara tvivelaktigt att samla in och utnyttja uppgifter om sökanden från sociala medier eller till exempel Google.

  • Fundera på hur du använder och agerar i sociala medier också efter att du fått jobbet och redan arbetar.

Ny inom branschen? 

Är du på väg att sommarjobba eller nyligen inlett arbetet inom servicebranscherna? Bekanta dig med för dig viktig information här.

Nyheten uppdaterad 21.3.2019

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa