Artikel - 14.02.2020 klo 17.05
Stridsåtgärder

Sju frågor och svar om strejker – det här ska du åtminstone känna till

Om vi inte når en uppgörelse i förhandlingarna inleds strejken inom fastighetsservice tisdag 18.2. Nedan finns sex centrala poäng om strejken.

1. Vem kan utlysa en strejk?

Ett fackförbund beslutar om strejk. Enskilda anställda kan inte ensamma starta en strejk. Fackförbundet betalar ofta strejkunderstöd till strejkande. Arbetsgivare har inte rätt att diskriminera strejkande efter strejken. Fackförbundet kan utlysa en laglig strejk för att påverka arbetsgivarförbundet så att det ingås ett kollektivavtal. Strejken kan ha begränsats regionalt eller tidsmässigt eller så kan den röra hela branschen.

2. Är det lagligt att strejka?

Strejk är en laglig stridsåtgärd. Finlands grundlag garanterar medborgare mötes- och föreningsfrihet samt strejkrätt. Med ett kollektivavtal avtalas det om miniminivån för anställningsvillkoren inom en bransch och arbetsfred. Eftersom PAM:s styrelse sagt upp kollektivavtalen och avtalsperioden utgår inleds ett avtalslöst läge och upphör fredsplikten.

3. Varför har PAM utlyst strejk inom fastighetsservice?

Under avtalsrörelsen försöker vi alltid i första hand lösa problem via förhandlingar. Inom fastighetsservice har det förhandlats om kollektivavtal utan resultat hela januari. Vi beslutar aldrig lättvindigt om strejk men nu hade vi inget annat alternativ. Med strejken försöker vi se till att anställda garanteras arbetstimmar och löner som de klarar sig på. För oss är det också viktigt att bli av med Sipiläregeringens påhitt – arbetstidsförlängningen enligt konkurrenskraftsavtalet.

4. Vem rör strejkerna och när inleds de?

Vecka 8 inleds strejker inom fastighetsservice i Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Finland. Tiderna och föremålen för strejken inom fastighetsservice här.

5. Vem kan söka strejkunderstöd och hur stort är stödet?

Strejkunderstöd betalas som ersättning för inkomstbortfall till PAM-medlemmar som hade haft ett skift på minst 4 timmar under strejken. I strejken inom fastighetsservice är strejkunderstödet 100 euro (66,40) per dag för de strejkdagar då du haft inkomstbortfall. Strejkunderstödet är skattefritt upp till 16 euro varefter det innehålls skatt. Av understödet på 100 euro får du därmed 66,40 euro.

Du söker strejkunderstöd med ett formulär på pam.fi/lakko. Formuläret läggs in på sidorna på första strejkdagen 18 februari. Du ska ha betalat dina medlemsavgifter till ditt förbund för att kunna få strejkunderstöd. Strejkunderstöd betalas inom cirka en vecka efter att du fyllt i ansökan. Medlemmar av andra förbund får stödet långsammare eftersom vi måste kontrollera hos andra förbundet att allt är i ordning med medlemskapet och medlemsavgifterna. 

För att fylla i formuläret behöver du följande uppgifter: personbeteckning, adressuppgifter, kontonummer (IBAN) och arbetsplatsuppgifter. Du behöver inte skicka ditt skattekort till PAM.

OBS! Medlemmar av YTK betalas inte strejkunderstöd.

6. Hur är det med övriga branscher?

Våren 2020 förhandlar PAM om kollektivavtal för runt 400 000 serviceanställda. Inom branscherna förhandlas det vid olika tider beroende på när nuvarande kollektivavtalet går ut.

Kollektivavtal som går ut år 2020:

31 januari Handel (handel, handelns IKT-tjänstemän, försäljningspersonal på Hankkija Abp, lager- och transportförmän, förmän inom detaljhandeln), fastighetsservice, Alko, tekniska smågrupper, tekniska förmän och mästare på Finlands Nationalopera och Nationalbalett, Veikkaus Oy (tillsammans med Elektrikerförbundet)

29 februari Bingoanställda, biografer, kopierings- och utskriftsbranschen, underhåll av hushållsmaskiner samt serviceautomatbranschen, fotoproducenter, flyttservice, kundservice

31 mars Turism-, restaurang- och fritidstjänster – förmän, turism-, restaurang- och fritidstjänster – arbetstagare, Avecra, nöjes-, tema- och äventyrsparker, apotek, teknik och ansvariga på Finlands Nationalteater (tillsammans med Teme, Fackförbundet för teater och media Finland)

30 april Bevakningsbranschen

Följ med förhandlingarna inom din bransch här.

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa