Nyhet - 06.06.2019 klo 12.00
Arbetslöshetskassan

Servicebranschernas arbetslöshetskassa fick en ny styrelse

Den nya styrelsen för Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Bild: Heli Sorjonen.

Den nya styrelsen för Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Bild: Heli Sorjonen.

Nya styrelsemedlemmar för åren 2020–2024 valdes vid arbetslöshetskassans möte. Jaana Ylitalo fortsätter som styrelseordförande för Servicebranscherna arbetslöshetskassa.

År 2018 var det adertonde verksamhetsåret för Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Sysselsättnings- och arbetslöshetssituationen var rätt bra i hela Finland år 2018. Andelen fortlöpande heltidsarbete inom servicebranscherna ökade från år 2017 till år 2018 inom partihandeln, hotell- och restaurangbranschen samt inom väktarbranschen. År 2018 gjorde 42 procent av detaljhandelns löntagare deltidsarbete och andelen fortlöpande heltidsarbete förblev så gott som oförändrad. Inom fastighets- och städbranschen minskade andelen fortlöpande heltidsarbete avsevärt.

Arbetslöshetssiffrans nedgång kunde urskiljas även i arbetslöshetskassans arbete då kassans förmånsutgifter minskade med 19 procent jämfört med år 2017. År 2018 betalade Servicebranschernas arbetslöshetskassa förmåner till 30 129 medlemmar, vilket är 3 749 personer mindre än föregående år.

Antalet mottagare av inkomstrelaterad dagpenning var i medeltal 14 812 per månad, med andra ord cirka 10 procent av medlemskåren. 

Under år 2018 fick rentav 38,2 procent av alla de som erhöll inkomstrelaterad dagpenning jämkad dagpenning från Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Föregående år var andelen 31procent. Andelen har ökat i sakta mak under årens gång, men nu snabbare än tidigare.

Den nya styrelsen för Servicebranschernas arbetslöshetskassa:
Ordförande:  Jaana Ylitalo
Styrelsens ordinarie medlemmar:
Hannu Oikarinen, Pelkoseniemi
Erja Killström, Åbo
Katja Maunula-Sairanen, Helsingfors
Allmänna ersättare:
Merja Lempinen, Lahtis
Juri Heikinen, Saloinen
Sanna Sipinen, Tammerfors 

 

 

 

Senaste

Mest lästa