Nyhet - 05.06.2020 klo 08.20
Arbetsvälmående

Servicebranschen står inför en ny situation – detta måste arbetsgivaren ta hand om

Bild: Eeva Anundi

Bild: Eeva Anundi

Restriktionerna som införts på grund av Covid-19 har nu lättats, vilket kräver nya bedömningar om säkerhet i kundservicearbete samt åtgärder för att säkerställa det.

Nu när kunderna återvänder, måste arbetsgivaren bedöma hur den förändrade situationen påverkar de anställdas säkerhet i arbetet. Arbetsmiljösexpert Merja Vihersalo listade de saker som bör beaktas för att säkerställa säkerheten i kundservice inom servicebranschen. 

1. Riskbedömning
Riskerna bör bedömas noggrant och verksamhetssätt ändras utifrån bedömningen. I coronatider innebär detta att personalen, beroende på jobb, måste ha lämplig skyddsutrustning. Inom servicesektorn kan detta bland annat betyda skyddande plexiglas vid kassan, personlig skyddsutrustning som handskar, ansiktsskydd och andningsskydd. Att tvätta händerna är det viktigaste sättet att skydda dig själv.

Antalet kunder kan begränsas och rörelse i lokalerna kontrolleras så att möten mellan människor kan minskas. Även genom planering av skiften kan antalet kontakter begränsas.

2. Bra introduktion
De anställda måste introduceras för nya arbetssätt och genomförandet av dem måste övervakas. Arbetet måste organiseras på ett sådant sätt att det är möjligt att följa de nya rutinerna. Vid behov måste anställda som tillhör riskgrupper flyttas till andra uppgifter utifrån en bedömning av företagshälsovården.

3. Kundvägledning 
Kunderna måste ges instruktioner så att de går tillväga så att de anställdas arbetssäkerhet kan tryggas i alla situationer.
 

Läs mer om effekterna av coronapandemin här

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa