Nyhet - 11.09.2015 klo 12.30

Selin: Regeringen lade fram ett skoningslöst paket

Förslagen från landets regering för att stötvis öka produktiviteten innebär att PAM-medlemmarna verkligen får dra åt svångremmen.

Regeringens förslag för att stötvis öka produktiviteten visar att regeringen inte begriper sig på det moderna arbetslivet och lagbundenheterna på arbetsmarknaden, säger Ann Selin, som är ordförande i Servicefacket PAM.

– Det är ganska groteskt att minister Stubb kallade dessa förslag för samhällsfördrag 2.0. Regeringen har nu ingått avtal med sig själv.
Ångrar du dig att ni avslutade förhandlingarna om ett samhällsfördrag?

– Nej, jag ångrar mig inte, eftersom villkoren var alltför hårda. Vi hade endast kunnat lägga fram förslag om hur man ska genomföra de försämringar som redan överenskommits i förväg. Beslutet om att avsluta förhandlingarna fattade vi tillsammans i FFC.

Största delen av de försämringar som Juha Sipiläs (Centern) regering föreslår drabbar de kvinnodominerade servicebranscherna hårt.

Övertidsersättningarna halveras så att söndagsersättningen minskar från 100 procent till 75 procent. Arbetstimmarna under trettondagen och Kristi Himmelsfärdsdag ska ersättas med arbete vid någon annan tidpunkt. Den första sjukdagen blir oavlönad och ersättningen till arbetstagaren för den andra till den nionde sjukdagen uppgår till endast 80 procent av lönen. Semestern kortas ned från 38 arbetsdagar till 30 arbetsdagar, vilket gäller i synnerhet den offentliga sektorn.

Enligt Sipilä genomförs ändringarna i lagstiftningen på så vis att de kommer att bli bindande även i framtida kollektivavtal.

– Vi håller på och utreder om detta överhuvudtaget är möjligt. Enligt den internationella arbetarorganisationen ILO och enligt andra avtal ska man förhandla om arbetsvillkoren i trepartssamtal eller låta arbetstagar- och arbetsgivarparterna förhandla om dem. Regeringen kan inte diktera arbetsvillkoren, menar Selin.

Diktat utgör inte trepartssamtal

– Regeringen har på sätt och vis tagit fram en arbetsmarknadslösning helt på egen hand, konstaterar Selin.

I regeringsprogrammet utlovas att lagändringar bereds genom trepartssamtal. Selin är inte övertygad om detta.

– Vid presskonferensen konstaterade Sipilä att vi nu går vidare till utskottsutfrågningarna. Detta har inget att göra med ett beredningsarbete genom trepartssamtal. I trepartssamtalen försöker man tillsammans hitta en kompromiss, och det är inte så att parterna bara blir hörda.

På inbesparingssidan av detta paket föreslås även att socialavgifterna ska sänkas. Detta berör enbart privata arbetsgivare, vars socialavgift sänks med 1,72 procentenheter. I år uppgår socialförsäkringsavgiften för privata arbetsgivare till 2,05 procent.

”Ett ganska skoningslöst paket”

I Sipiläs paket finns det tre ändringar med vilka man tillmötesgår löntagarna.

Om en person blir föräldraledig och en annan arbetstagare anställts som vikarie för den föräldralediga, får arbetsgivaren ett schablonbelopp på 2 500 euro som utbetalas en gång, förutsatt att den arbetstagare som tar ut sin ledighet därefter återgår i samma arbetsgivares tjänst. På detta sätt hoppas man kunna öka sysselsättningen bland unga kvinnor.

Om en person blir uppsagd, får denne fortsättningsvis anlita företagshälsovården i 6 månaders tid efter uppsägningen. Ett stödpaket ska erbjudas till den person som sägs upp och paketets värde ska uppgå till den genomsnittliga månadslönen i företaget. – Dessa ändringar berör företag som sysselsätter mer än 20 personer.

Selin tycker det är märkligt att regeringen inte begriper sig på lagbundenheterna i det moderna arbetslivet, även om information delats ut till regeringsmedlemmarna.

– Tillmötesgåendena i fråga om uppsägningar väger ganska lätt. Dessa tillmötesgåenden kommer inte på något sätt att vara till hjälp för sådana personer som får mindre arbetstimmar. Regeringen verkar inte alls ha någon överblick över situationen och förstår tydligen inte hur moderna arbetsförhållanden fungerar.

PAM:s ordförande menar att paketet inte är välbalanserat.

– Detta är ett ganska skoningslöst paket. Det inbegriper inga beräkningar över vad försämringarna innebär för arbetstagarna. Då vi utöver detta ännu får de nedskärningar som presenteras i budgeten, vet jag inte hur folk kommer att reagera.

 

 

uutisen-teksti: UP/Birgitta Suorsa

 

Senaste

Mest lästa