Nyhet - 04.06.2019 klo 11.30
Förbundskongressen

Selin öppnade förbundskongressen: Fackföreningsrörelsen bör förbättra inbördes samarbete

Fotograf: Heli Sorjonen

Fotograf: Heli Sorjonen

Fackföreningsrörelsen borde förmå driva inbördes samarbete och koordinering bättre än tidigare, för att rörelsen ska kunna sköta sin grunduppgift, säger Ann Selin vid Servicefackets öppningsceremoni på förbundskongressen.

”Ifall arbetslivets spelregler faller i spillror på något av arbetsmarknadens hörn, kan vi vara säkra på att fenomenet sprider sig även på annat håll. För att avstyra detta behöver vi kunna samarbeta och påverka, redan innan företeelsen syns på egen tomt. Det som är kraftfullt i dag, kan vara svagt emellanåt i framtiden”, säger Ann Selin vid öppningen av PAM:s förbundskongress i Helsingfors Mässcentrum.

Selin konstaterar att arbetsmarknadernas förhandlingssystem fortsättningsvis söker sin form efter det att Finlands Näringsliv sagt adjö till centralorganisationsavtal. Hon hoppas på att löntagarsidan kunde nå ett bättre inbördes samarbete och koordinering. Så även arbetsgivarna.

Selin påminner om att hon har talat om avtalssamhället även för fyra år sedan vid PAM:s förra förbundskongress. Ur fackföreningsrörelsens synvinkel innebär regeringsprogrammet som igår publicerades en enklare samvaro med landets regering än jämfört med den föregående regeringen. Ett försvar för avtalssamhället är trots allt på sin plats i och med att fackföreningsrörelsens verksamhet utmanas på många håll, dryftar Selin.

”Det är inte bara frågan om hur man avtalar om arbetsvillkor utan därtill handlar det om hurudant samhälle vi bygger. I ett avtalssamhälle vidkänner man att det finns parter som har befogade intressen, alltså krav. Dessa anspråk bör samordnas genom förhandling. På så sätt kan alla hänga med och alla har det bättre”, säger Selin.

I den offentliga debatten har det spridits en jargong där man talar om fackföreningsrörelsen som Nej-rörelsen. Den är stel och föråldrad och roffar åt sig makt samt motsätter sig förändring.

”Vi anser att detta är ogrundat och att dylika konstateranden är orättvisa. Vi vet att inom servicebranscherna arbetar anställda under dygnets alla timmar i enlighet med Finlands flexiblaste arbetstidsarrangemang. Vi vet också att en tredjedel av PAM:s medlemmar är under 31 år”, säger Selins som konstaterar att det inte hjälper att reta upp sig.

”Däremot borde vi kunna påvisa att felaktiga argument är fel på ett trovärdigt sätt. Samtidigt bör vi se oss själva i spegeln. Vi bör kunna handla och uttrycka oss på ett sådant sätt att vår grunduppgift kristalliseras även för det övriga samhället”, säger Selin.

”Arbetslivet handlar om trygghet, rättvisa och delaktighet. Fackföreningsrörelsen har bokstavligen en skyldighet att säga även NEJ då det görs försök till att göra arbetslivet orättvisare”, säger Selin.

I PAM:s förbundskongress deltar 373 valda kongressdelegater. I dag behandlar kongressen PAM:s målprogram för åren 2020–2024. Beslut om målprogrammet fattas på torsdag, då även kongressen avslutas. Under morgondagen väljs bland annat en ny förbundsordförande.

Du hittar Ann Selins öppningstal på finska på den här adressen.

 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa