Nyhet - 30.10.2019 klo 15.40
Samarbetsförhandlingar

Samarbetsförhandlingarna för IKEA Finland ledde inte till uppsägningar

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

Samarbetsförhandlingarna som inleddes i maj har avslutats. Samtliga arbetstagare som samarbetsförhandlingarna berörde har fått nya arbetsuppgifter.

IKEA Finland inledde på våren samarbetsförhandlingar som berör serviceenheten i Esbo, och förhandlingarn är nu avslutade. Arbetstagarna har i samarbetsförhandlingarna representerats av huvudförtroendeman Marcus Krogell som är nöjd över att man har kunnat undgå uppsägningar.

”Jag är på alla vis nöjd över samarbetsförfarandets resultat. I början såg det ut som om arbetplatser kunde vara i fara men lyckligtvis har arbetsgivaren hittat en ny plats åt alla arbetstagare”, säger han.

Samarbetsförhandlingarna hänför sig till en organisationförändring som genomförs i IKEA Finlands servicekontor, och med vars hjälp IKEA förbereder sig inför ändrigar som förväntas inom handelns område.

”Vår målsättning var att hitta nya roller för våra arbetstagare, vars arbetsbeskrivningar ändras eller försvinner och vi lyckades med detta”, kommenterar IKEA Finlands landschef Timo Hulmi i företagets pressmeddelande (på finska).

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa