Nyhet - 13.03.2019 klo 10.50
Samarbetsförfarande

Samarbetsförhandlingarna för HalpaHalli har avslutats – arbetstagarna tvungna att ta emot söndagsarbete under uppsägningshot

HalpaHalli utvidgade öppethållningstiderna att omfatta söndagar i november i fjol. Bild: PAM:s arkiv/Päivi Karjalainen

HalpaHalli utvidgade öppethållningstiderna att omfatta söndagar i november i fjol. Bild: PAM:s arkiv/Päivi Karjalainen

Med arbetstagare som har nekat till söndagsarbete fortgår personliga diskussioner.

Halpa-Halli inledde i slutet av januari samarbetsförhandlingar som hänförde sig till söndagsarbete, som grundar i butikskedjans beslut att utvidga butikernas öppethållningstider även att omfatta söndagar alltsedan fjolårets november. Samarbetsförhandlingarna berörde främst sådana arbetstagare som inte har gett sitt medgivande till söndagsarbete. HalpaHalli butikerna har tidigare varit stängda på söndagar på grund av religiösä värderingar.

Förhandlingarna avslutades med beslutet om att alla arbetstagare är skyldiga att utföra söndagsarbete och detta beslut gavs arbetstagarna för kännedom i slutet av maj. Karleby HalpaHalli Oy:s personalchef Janne Syrin har tidigare uttalat sig i Taloussanomat att nekar en arbetstagare till söndagsarbete är detta en möjlig grund för uppsägning.

Det att en arbetstagare nekar till söndagsarbete är inte en laglig grund för uppsägning enligt PAM:s tolkning eftersom det alltid krävs arbetstagarens medgivande till söndagsarbete.

Enligt huvudförtroendemannen Minna Vörlin i Karleby Halpa-Halli fortgår diskussionerna ännu med arbetstagarna vad gäller söndagsarbete.

”Arbetsgivaren borde ursprungligen ha förhandlat med arbetstagarna direkt istället för att ha inlett samarbetsförhandlingar”, kommenterar Vörlin.

”Vi har blivit kontaktade i den här frågan åter igen. Jag ser inte att de här samarbetsförhandlingarna skulle vara till nytta eftersom innehållet i lagen om samarbetsförfarandet inte nödvändigtvis har förverkligats”, konstaterar Marja Salmivuori, PAM:s regionchef i Österbotte och Mellersta Finland.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa