Nyhet - 14.12.2018 klo 14.00
Förtroendevald

Risto Kalliorinne har utnämnts till organisationschef

Fotograf: Susanna Kekkonen

Fotograf: Susanna Kekkonen

Tidigare den här veckan valdes Kalliorinne till PAMs styrelseordförandes nya personliga ersättare vid fullmäktiges extra möte.

PAMs styrelse har beslutat att Risto Kalliorinne fungerar som organisationschef. Niina Koivuniemi, som tidigare haft uppdraget, avsade sig det i november. Vid sidan av organisationschefens uppgifter fortsätter Kalliorinne även som regionchef för norra Finland.
Som organisationschef representerar han bland annat förbundet tillsammans med ordförande och intressebevakningschefen i centralorganisationen
FFC:s styrelse.

PAMs styrelseordförandes personliga ersättare väljs i regel alltid för 4 år i taget på PAMs förbundskongress. Kalliorinne är den andra personliga ersättaren till styrelseordföranden i ordningen. Kalliorinne påbörjar sitt uppdrag omedelbart.

Styrelseordförandens personliga ersättare är även medlem i förbundets ledningsgrupp.

Kalliorinne har arbetat som regionchef för norra Finland på PAM sedan februari 2017 och haft även ansvar som chef för de anställda på kontoren i Uleåborg och Rovaniemi. Det finns närmare 30 000 PAM-medlemmar i regionen. Kalliorinne är från Uleåborg och har tidigare varit riksdagsledamot för Vänsterförbundet.

PAMs förbundskongress i juni 2019 väljer en ny ordförande för PAM samt en ny styrelse och fullmäktige. Då väljs även styrelseordförandens personliga ersättare på nytt.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa