Nyhet - 30.01.2017 klo 16.03

Restauranggästernas och -personalens säkerhet måste tryggas

– PAM stödjer avregleringen av restaurangbranschen som en del av totalreformen av alkohollagen, men det får inte ske på bekostnad av säkerheten, säger Miia Järvi, näringspolitisk expert på PAM.

Enligt Arbetarskyddsförvaltningen hör både hotell- och restaurangbranschen och handeln redan nu till de branscher där våld och hot om våld förekommer i större utsträckning än genomsnittet. Bland annat att arbeta med berusade gäster och ensamarbete, i synnerhet på kvällar och nätter, ökar sannolikheten för våld. Kvinnor utsätts för våld i arbetet i nästan dubbelt så stor utsträckning som män.

Enligt PAMs medlemsenkät 2015 har hälften av de anställda inom hotell- och restaurangbranschen upplevt sexuella trakasserier och två av tre visste att en kollega hade utsatts för det.

– Situationen ser redan ut så här. Det finns en tydlig risk för att den förvärras i och med att reglerna och bland annat möjligheterna för restauranger att ha öppet längre på nätterna utökas, konstaterar Järvi.

I regeringens lagutkast har man tagit denna risk i beaktande. Det föreslås att restauranger som har tillstånd om förlängda öppettider på natten (kl. 1.30–04.00) måste ha 2 ordningsvakter per 200 kundplatser. Därmed skulle man behöva ha ordningsvakter enligt lagstiftningen för säkerhetsbranschen och de skulle enbart övervaka ordningen och säkerheten. Man skulle alltså inte kunna utföra det arbetet vid sidan om annat arbete.

Enligt utkastet skulle Regionförvaltningsverket få möjlighet att godkänna en mindre eller större bemanning än reglerna. Det beror på att behovet av att upprätthålla ordningen enligt motiveringen till lagen kan variera: det finns inrättningar där det dricks alkohol till maten samtidigt som man tittar på underhållning och inrättningar vars verksamhetsidé är att sälja alkoholhaltiga drycker fram till klockan fyra.

– Det är mycket bra att ordningsvakternas arbetsuppgifter definieras tillräckligt tydligt i lagen. En tydlig avgränsning av arbetsuppgifterna stöds både av de anställda inom säkerhetsbranschen och restaurangbranschen. Med en professionell övervakning av ordningen med tillräckliga resurser kan man också minska många riskfaktorer. Professionell övervakning av ordningen underlättar också myndigheternas, exempelvis polisens, arbete, tror Järvi.

Han säger att PAM anser att man även bör uppmärksamma säkerheten på restauranger andra tider än nattetid och att det bör finnas tillräckligt professionell personal på plats.

– Cirkulerande övervakning av ordningen räcker inte för att trygga de anställdas och gästernas säkerhet och enligt vår syn räcker det inte heller med preventiva åtgärder. Dessutom måste myndigheternas övervakningsresurser förbättras.

Läs mer: Järjestyksenvalvonta selkenee uuden lain mukana

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa