Nyhet - 07.01.2020 klo 15.26
Arbetslagstiftning

Restaurangföretagare i Tavastehus dömdes till böter för oavlönad praktik

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

Tavastehus tingsrätt dömde en restaurangföretagare till 40 dagsböter för ockerliknande diskriminering i arbetslivet.

En restaurangägare i Tavastehus hade tagit en asylsökande i Finland till oavlönad praktik i augusti 2016. Parterna hade ingått två separata praktikavtal. En av dem undertecknades också av en företrädare för förläggningen för asylsökande. Tillsammans handlade praktikavtalen om runt tre månader. Därefter hade parterna ingått ett arbetsavtal som fortsatte till slutet av januari 2017. 

Tingsrätten gav sin dom 5 december 2019. Domstolen noterade att anställde hade över huvud inte betalats lön under praktikperioderna fast anställde hade rätt till lön. Arbetsgivaren hade stått för arbetsmåltider och ett busskort. 

Tingsrätten fann att arbetsgivaren försatt anställde i märkbart ofördelaktig ställning i samband med lönebetalningen på grund av nationellt ursprung eller medborgarskap. Ytterligare hade arbetsgivaren utnyttjat anställdes ekonomiska trångmål, beroende ställning, oförstånd och okunnighet om finländsk arbetslagstiftning och arbetstagarrättigheter. Domstolen ansåg arbetsgivaren därmed ha gjort sig skyldig till ockerliknande diskriminering i arbetslivet enligt strafflagen. 

Tingsrätten noterade att det inte får avvikas från kollektivavtalsbestämmelserna om lönebetalning till nackdel för anställda. Domstolen fann det inte trovärdigt att arbetsgivaren inte känt till detta. Ytterligare ansåg tingsrätten att fallet inte påverkades av huruvida det måste anses att företrädaren för förläggningen för asylsökande godkänt arbetspraktik utan lön då denne undertecknat praktikavtalet. 

Jurist Suvi Vilches på PAM anser det vara viktigt att det ingrips i olaglig oavlönad praktik. 

”Sådan här oavlönad praktik ska aldrig godkännas. Enligt lag kan arbetsgivaren och arbetstagaren aldrig sinsemellan avtala om oavlönad praktik. Handlar det om studiepraktik ska officiella skolan eller en TE-byrå alltid vara involverad”, säger hon. 
 

Anställd – var på din vakt! 

Oavlönad arbetspraktik erbjuds både personer som kommer till Finland för att arbeta och finländska unga och arbetslösa. 

Erbjuds du arbetspraktik ska du komma ihåg att kontrollera att praktiken följer lagen. Ser det ut som om arbetsgivaren låter utföra vanliga arbetsuppgifter med praktikanter har du rätt till lön för redan utfört arbete. 

FFC:s anställningsrådgivning för invandrare hjälper personer som kommer till Finland för att arbeta men inte tillhör ett finländskt fackförbund. Du kan kontakta tjänsten också anonymt. 

Anställningsrådgivningen för invandrare håller öppet måndag–torsdag klockan 9–11 och 12–15. Dess telefonnummer är 0800 414 004 och e-postadress workinfinland@sak.fi.

Finns det oavlönade praktikanter utan erforderliga avtal på din arbetsplats ska du kontakta förbundet eller arbetarskyddet på lokala regionförvaltningsverket. 

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa