Nyhet - 13.01.2015 klo 10.55

Rekordantal kandidater i kongressvalet

Ett jättelikt antal PAM-medlemmar har anmält sig som kandidater till kongressvalet. Då förhandsanmälning stängdes hade antalet kandidater överstigit 1500 medlemmar - mer än någonsin tidigare! Det bådar gott, vi går mot en livlig valvår, och varje röstberättigade medlem kommer helt säkert att hitta en lämplig kandidat.

I mars-april kommer kongressvalet att hållas, och då kan varje PAM-medlem inverka på vilka som kommer att besluta om PAMs verksamhet. Det lönar sig att bekanta sig med kandidaterna och fram för allt lönar det sig att rösta.

Och kandidater finns det gott om! Vid stängning av förhandsanmälningen hade 1525 medlemmar anmält som kandidater. Det är mer en någonsin tidigare. I förra valet var det 566 kandidater och 2006 var antalet 559. Det kommer säkert flera kandidater till, för fackavdelningarna har inte ens börjat att arrangera sina kandidatnomineringsmöten.

Av alla förhandanmälda kandidater är 60 % kvinnor, och 18 % av kandidaterna är under 30 år. Handelsbranschens representanter utgör 49 % av alla kandidaterna, 25 % representerar hotell-, restaurang- och fritidstjänster och 20 % fastighetsservice- och säkerhetsbranschen. I förhållande till antal platser är det färrest kandidater från sydvästra Finland och Tavastland-Birkaland, och förhållandevis flest kandidater från Lappland och från den riksomfattande, gemensamma valkretsen.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa