Meddelande - 12.04.2018 klo 09.53

Regeringens rambeslut ökar osäkerheten: uppsägning enklare, kortjobb vanligare

PAM förebrår regeringen för att den ökar osäkerheten ytterligare med sina rambeslut. Försämringen av uppsägningsskyddet och särskilt ogrundade visstidsanställningarna för under 30-åriga ökar ojämlikheten.

Servicefacket PAM är ytterst bekymrad över regeringens rambeslut – regeringen fortsätter att luckra upp spelreglerna i arbetslivet på bekostnad av skyddet för anställda.

En särskild lag ska göra det enklare att säga upp folk på småföretag med färre än 20 personer. Uppsägningströskeln sänks uppenbarligen i situationer då någon sägs upp av personliga skäl. Dessutom behöver det inte längre finnas en grund för visstidsanställning av under 30-åriga ifall de varit arbetslösa i minst tre månader.

Syftet torde vara att sänka sysselsättningströskeln och det ska absolut göras något åt ungdomsarbetslösheten, men dessa metoder hjälper inte över huvud dem som har svårt att få jobb. Redan tidigare har regeringen bland annat förlängt prövotiden, förkortat skyldigheten att återanställa och ökat visstidsanställningarna bland långtidsarbetslösa.

"Ett allt osäkrare arbetsliv hjälper inte unga och därmed ingen av oss. Enligt lagen ska det finnas en grundad anledning till visstidsanställning. Detta ska bevaras", slår PAM-ordföranden Ann Selin fast.

De senaste veckorna har det med rätta förfasats över att födelsetalet rasat i Finland. Utkomst, boende, gemenskap och meningsfull sysselsättning skapar ramar för livet. Dessa bildar grunden för en framtidstro och då vågar och vill du också skapa dig ett nytt liv.

"Dessa beslut förbättrar knappast situationen. Redan tidigare drabbade osäkerheten i arbetslivet särskilt unga och kvinnor. I fortsättningen måste dessutom unga som arbetar på småföretag kanske vara rädda för att få sparken nästan när som helst därför att deras nuna inte behagar arbetsgivaren", säger Ann.

Av de under 30-åriga fastanställda som besvarade PAM-medlemsenkäten år 2017 hade 16 procent barn – bland visstidsanställda var andelen endast 9 procent. Enligt samma enkät har 30 procent av under 30-åriga PAM-medlemmarna ganska stora eller allvarliga ekonomiska bekymmer.

Kvinnor och unga är redan nu överrepresenterade i viss- och deltidsanställningar. Några gör sådana här arbetsuppgifter frivilligt eftersom de passar deras livssituation. Flesta har dock hamnat i denna situation ofrivilligt eftersom det inte finns fasta och heltidsanställningar. Enligt ungdomsbarometern år 2016 ansåg nio av tio unga det vara åtminstone ganska viktigt att få fast anställning innan du fyller 35 år. Unga verkar därmed uppskatta fasta anställningar. Detta är i och för sig inget under eftersom visstidsanställningar försämrar ofta förtjänstutvecklingen och arbetstrivseln.

Det positiva med rambesluten var att regeringen satsar på examensinriktad fortbildning och att studenter på andra stadiet, det vill säga i yrkesskolor och gymnasier, ska få pengar till att skaffa sig läromedel.

"Examensinriktad fortbildning är i sig en bra idé. I samband med unga ska vi se till att grundskolan ger alla förmågan att studera vidare. Högklassig förskolepedagogik jämnade ut skillnader redan före skolan. Grundskolor ska åter ha tillräckliga undervisningsresurser också för de elever som kräver mer och annorlunda tillvägagångssätt för att uppnå inlärningsmålen", noterar Ann Selin.

"På lång sikt anser vi att läropliktsåldern kunde förlängas. Detta säkerställde att alla har ekonomiska förutsättningar att fortsätta studera."

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa