Nyhet - 24.09.2018 klo 08.43
Politik

Regeringens lagproposition skulle leda till olika spelregler för uppsägningar för butiker som ligger bredvid varandra

Bland annat i Sonkajärvi ligger K- och S-gruppens butiker bredvid varandra. Bild: Minna Raitavuo

Bland annat i Sonkajärvi ligger K- och S-gruppens butiker bredvid varandra. Bild: Minna Raitavuo

Två butiker på samma gata, olika lagstiftning. Det är en av konsekvenserna om regeringens proposition om en ny lag om uppsägning godkänns. PAMs expert är förundrad över förslaget, som behandlar företag och deras anställda olika.

På många orter i Finland ligger de största kedjornas, S-gruppen och K-gruppen, matbutiker bredvid varandra eller på olika sidor om samma gata. Om regeringens lagproposition om enklare uppsägning av personliga skäl på små företag går igenom får bland annat dessa butiker som ligger bredvid varandra och deras anställda olika regler.

Bakom det ligger S-gruppens och K-gruppens olika företagsstruktur. Inom S-gruppen finns det 20 regionala andelshandelsbutiker och i dem sammanlagt cirka 40 000 anställda, det vill säga i genomsnitt 2 000 i varje andelshandelsbutik. Enskilda butiker hör till en egen andelshandel, vilket gör att det inte finns företag med mindre än 20 personer i dem. Matbutikerna inom Kesko-kedjan drivs däremot av handlare, vilket innebär att de är småföretag som ägs av handlaren – även om samma handlare ibland kan ha flera butiker under sin ledning. Huvudparten av de anställda är också på företag med lönelistor på under 20 personer.

Om lagförslaget godkänns kommer butiker som ligger bredvid varandra – till och med av samma storlek – att enligt lag ha olika kriterier för uppsägning av personliga skäl. Och reglerna skulle även ändras inom andra branscher på motsvarande sätt när gränsen 20 anställda överskrids.

”Det är lustigt att lagförslaget skulle sätta butiker i samma storlek som ligger bredvid varandra i en ojämlik ställning som arbetsgivare. Enligt våra erfarenheter finns det på större företag mer utvecklade processer för uppsägningar som ibland är nödvändiga och det vore viktigare att fundera över hur processerna skulle kunna förbättras på mindre företag”, påpekar PAMs chef för juridiska enheten Arja Pohjola.

Regeringen presenterade på vårens så kallade ramförhandlingar att uppsägningar av personliga skäl på företag med 20 anställda eller mindre skulle underlättas med en lagändring. PAM har motsatt sig förslaget, eftersom det försämrar de anställdas ställning och sätter dem i en ojämlik ställning utifrån vilken storlek företaget de arbetar på har. Många experter tror inte heller att regeringens mål att minska arbetslösheten med den metoden skulle uppnås: det finns inget bevis på att den är effektiv.

 

 

uutisen-teksti: Tuomas Lehto

 

Senaste

Mest lästa