Nyhet - 05.07.2018 klo 16.39
Lagstiftning

Regeringen frångår planerna att göra korttidsanställningar lättare för personer under 30 år

Bild: Gettyimages

Bild: Gettyimages

PAM har motsatt sig förslaget bland annat på grund av det är ojämlikt.

Regeringen har beslutat att dra bort förnyelsen som initierades i samband med vårens budgetbehandling. Enligt linjedragningen skulle det ha blivit enklare att införa anställningar för viss tid för unga under 30 år.

I arbets- och näringsministeriets pressmeddelande motiverar man beslutet med att modellen som uppfyller grundlagen krav och internationella premisser skulle förnyelsen ha varit möjligt att införa men den skulle ha varit rätt byråkratisk och dess genomslagskraft hade varit svag. 

Avsikten var ursprungligen den att arbetsgivare inte längre behöver ange grunder vid kortvariga anställningar av personer under 30 år, ifall att personerna hade varit arbetslösa under minst tre månader. 

Regeringen har däremot bestämt att den avancerar med det andra förslaget, det vill säga försämringen av uppsägningsskyddet i företag med under 20 anställda. Lagförslaget går nu vidare för utlåtande.

PAM har motsatt sig kraftigt  båda förslagen dels på grund av att de sätter arbetstagarna i en ojämlik ställning.

 

 

 

 

Senaste

Mest lästa